Μελέτη της συνδυασμένης πυρόλυσης και καύσης ανθράκων, βιομάζας και αποβλήτων

Περίληψη

Η διερεύνηση της ικανότητας των αποβλήτων να αποτελέσουν καύσιμα πραγματοποιείται με εφαρμογή τεχνικών μη-ισοθερμοκρασιακής θερμοσταθμικής ανάλυσης. Η συμπεριφορά κατά την πυρόλυση του καυσίμου στέρεου αποβλήτου αντιπροσωπεύεται από τη μετατροπή τριών συστατικών και συγκεκριμένα του χαρτιού περιοδικού του PVC και του LDPE. Για την κινητική ανάλυση της πυρόλυσης επιλέχθηκε το μοντέλο των ανεξάρτητων παράλληλων αντιδράσεων πρώτης τάξης. Η επίλυση των εξισώσεων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μιας μεθόδου ολικής βελτιστοποίησης. Η πυρόλυση του οστεοκρεατάλευρου πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων διακριτών σταδίων και για την προσομοίωση της DTG καμπύλης του χρησιμοποιούνται τέσσερις ψευδό-αντιδράσεις. Η εξέταση της πυρόλυσης των μιγμάτων έδειξε ότι υφίστανται ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο συστατικών. Η καύση του εξανθρακώματος και των δύο υλικών καθώς και των μιγμάτων αυτών πραγματοποιείται μέσω τριών σταδίων. Η παρουσία του οστεοκρεατάλευρου στο αρχικό μίγμα επιφέρει αυξημένη τάση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Thermogravimetric analysis was employed to investigate the potential of the wastes to be used as fuels in combustion plants. Devolatilisation behaviour of RDF is determined by the degradation of three main components and more specifically magazine paper, PVC, LDPE and their interactions. The simulation of the curves is accomplished by using the independent parallel first order reaction model. After having formulated the kinetic model its parameters are estimated by using global optimization methods. The thermal decomposition of MBM is divided into four stages and therefore four independent pseudo-reactions are used to estimate the kinetic constants characterizing its degradation. The study of the pyrolysis behaviour of MBM and lignite mixtures shows that significant interactions take place during blends devolatilisation. The combustion process of the chars derived from the pyrolysis of the single fuels and their blends is divided into three stages. The reactivity of a blend is increase ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26229
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26229
ND
26229
Εναλλακτικός τίτλος
A research study on co-pyrolysis and co-combustion of coal, biomass and solid waste materials
Συγγραφέας
Μπασινάς, Παναγιώτης του Βασίλειος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Κακαράς Εμμανουήλ
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Κυριάκης Νικόλαος
Σικαλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Καύσιμα στερεών αποβλήτων; Οστεοκρεατάλευρο; Θερμοσταθμική ανάλυση; Πυρόλυση; Μικτή καύση; Κινητική; Δέσμευση CO2; Δέσμευση SO2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlvii, 467 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)