Ανάπτυξη μεθόδων ασαφούς συσταδοποίησης για τη μοντελοποίηση νευρωνικών δικτύων συναρτήσεων ακτινικής βάσης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή λαμβάνει χώρα ερευνητική προσπάθεια στην εκπαίδευση (training) Νευρωνικών Δικτύων και συγκεκριμένα των Νευρωνικών Δικτύων Συναρτήσεων Ακτινικής Βάσης (Radial Basis Function Neural Networks – RBFNN). Για την εκπαίδευση των Νευρωνικών Δικτύων Συναρτήσεων Ακτινικής Βάσης χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι ασαφούς συσταδοποίησης (fuzzy clustering). Αναπτύχθηκαν πέντε νέες καινοτόμοι μέθοδοι εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων συναρτήσεων ακτινικής βάσης και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων καθώς και σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Η συνεισφορά της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι ότι διεξήχθη συστηματική έρευνα με σκοπό την διερεύνηση της χρήσης της ασαφούς συσταδοποίησης στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων συναρτήσεων ακτινικής βάσης. Στο πλαίσιο της έρευνας εστιάσαμε στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων καθώς και της ουσιαστικής επίδρασης της ασαφούς συσταδοποίησης στην διαδικασία εκπαίδευσης τέτοιου τύπου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present doctoral thesis takes place inquiring effort in the training of Neural Networks and concretely the Radial Basis Function Neural Networks – RBFNN. For the training of radial basis function neural networks were used algorithms of fuzzy clustering. Five new methods for the training of radial basis function neural networks were developed and have been published in international scientific conferences and journals. The contribution of this doctoral dissertation is that systematic research was conducted with a view to exploring the use of fuzzy clustering in training of radial basis functions neural networks. Within the framework of the research we focused on the analysis of advantages and disadvantages and the effective impact of fuzzy clustering in the process of training of this type of neural networks.The result of this research is to develop in the first level of three simple methods for clustering fuzzy neural networks for the training of radial basis functions. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26067
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26067
ND
26067
Εναλλακτικός τίτλος
Development of fuzzy clustering methods for the modelling of radial basis function neural networks
Συγγραφέας
Νείρος, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσεκούρας Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος
Δαρζέντας Ιωάννης
Γαβαλάς Δαμιανός
Καβακλή Ευαγγελία
Παυλογεωργάτος Γεράσιμος
Σουλακέλλης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Νευρωνικά δίκτυα συναρτήσεων ακτινικής βάσης; Διακριτή συσταδοποίηση; Ασαφής συσταδοποίηση; Βέλτιστη ασαφής συσταδοποίηση; Κοκκοποίηση πληροφορίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)