Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της ποιότητας του νερού, του ισοζυγίου ενέργειας και της εξάτμισης των λιμνών: Εφαρμογή στη λίμνη Βεγορίτιδα

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη του ισοζυγίου ενέργειας, του ύψους εξάτμισης και της ποιοτικής κατάστασης των λιμνών. Για την επίτευξη του αναπτύχθηκε ένα μονοδιάστατο μαθηματικό μοντέλο τυρβώδους διάχυσης και μεταβλητής διατομής, το οποίο ονομάστηκε QUALAKE, που επιλύει με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων τις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τις χωροχρονικές μεταβολές της θερμοκρασίας, του φυτοπλαγκτού (ως συγκέντρωση χλωροφύλλης-α), του ανόργανου και οργανικού φωσφόρου και του διαλυμένου οξυγόνου των λιμνών. Το μοντέλο υπολογίζει επίσης τις συνιστώσες του ισοζυγίου ενέργειας και το ύψος εξάτμισης (με τη μέθοδο Bowen) από την επιφάνεια των λιμνών. Η θερμοκρασία, η πρωτογενής παραγωγικότητα (εκφρασμένη ως παραγόμενη φυτοπλαγκτονική μάζα), ο φώσφορος και το διαλυμένο οξυγόνο, που είναι από τις πιο σημαντικές ποιοτικές παραμέτρους των λιμνών, μπορούν ελλείψει απ’ ευθείας μετρήσεων να υπολογιστούν, με ημερήσιο χρονικό βήμα, με την εισαγωγή στο μοντέλο των κατάλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present work is the study of the energy budget, evaporation and water quality of lakes. For this reason a one-dimensional, eddy diffusion mathematical model was developed, which was named QUALAKE. The model uses the method of finite elements in order to solve the differential equations which describe the spatial and temporal changes of temperature, phytoplankton (as concentration of chlorophyll-a), inorganic and organic phosphorus and dissolved oxygen concentrations. The model also estimates the energy budget components and the evaporation rates (using the Bowen method) of lakes. Temperature, primary productivity (expressed as production of phytoplanktonic mass), phosphorus and dissolved oxygen, which are the most important lake water quality parameters, and in absence of direct measurements, can be calculated on daily time steps with the introduction in the model of the proper meteorological data. The water temperature model is used reversely to evaluate ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25908
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25908
ND
25908
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a mathematical model for the simulation of water quality, energy budget and evaporation of lakes: Application to lake Vegoritis
Συγγραφέας
Γιαννιού, Σουλτάνα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνόπουλος Βασίλειος
Παπαμιχαήλ Δημήτριος
Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος
Καραμούζης Διαμαντής
Τσιούρης Σωτήριος
Κρεστενίτης Ιωάννης
Τσιχριντζής Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικά μοντέλα; Βεγορίτιδα, Λίμνη; Θερμοκρασία; Εξάτμιση; Ισοζύγιο ενέργειας; Φυτοπλαγκτόν; Φώσφορος; Διαλυμένο οξυγόνο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 288, πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)