Συνοπτική και δυναμική μελέτη των θερμών και ψυχρών εισβολών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί μία συμβολή στη στατιστική, συνοπτική και θερμοδυναμική μελέτη των θερμών και ψυχρών εισβολών που επηρέασαν τον Ελλαδικό χώρο την περίοδο 1957-2000. Αρχικά, για τον εντοπισμό των θερμών και των ψυχρών εισβολών, σε κάθε υπό μελέτη σταθμό, υιοθετήθηκε ένα απλό, εύχρηστο και αντικειμενικό κριτήριο. Στο κριτήριο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες ημερήσιες τιμές και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις των ημερήσιων χρονοσειρών της μέγιστης (ελάχιστης) θερμοκρασίας για τα θερμά (ψυχρά) επεισόδια. Στη συνέχεια, για τηv καλύτερη μελέτη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα θερμά και ψυχρά επεισόδια ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τη χρονική τους διάρκεια: α) μικρής (1-2 ημέρες ), β) μέτριας (3-4 ημέρες) και γ) μεγάλης (≥ 5 ημέρες) χρονικής διάρκειας επεισόδια. Από τη μελέτη των απόλυτων συχνοτήτων εμφάνισης των θερμών και ψυχρών επεισοδίων προκύπτει ότι, στην πλειονότητα των υπό μελέτη σταθμών, σε ετήσια βάση, το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο οι ψυχρές εισβολές μικρής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is a contribution to the statistical, synoptic and thermodynamic study of the warm and cold air invasions that affected Greece during the period 1957-2000. The warm and cold invasions were identified and selected, for each studying station, using a simple, reliable and objective criterion. In the above criterion, maximum (minimum) average daily temperatures and the correspondent standard deviations were used to identify the warm (cold) episodes. Consequently, in order to have a better analysis and understanding the findings, the warm and cold episodes were grouped according to their time duration, resulting to: a) short (1-2 days), b) moderate (3-4 days) and c) long (≥ 5 days) episodes. According to the analysis of the absolute frequencies of occurrences of the episodes, the majority of the studied stations in an annual basis, in summer and in autumn, short time duration cold invasions are more than the corresponding warm invasions, while an opposite effect was observ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20684
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20684
ND
20684
Εναλλακτικός τίτλος
Synoptic and dynamic study of the warm and cold invasions over the major Greek area
Συγγραφέας
Βάρφη, Μαρία (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακώστας Θεόδωρος
Φλόκας Απόστολος
Μακρογιάννης Τιμολέων
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Κασσωμένος Παύλος
Φλόκα Ελένη
Πυθαρούλης Ιωάννης
Λέξεις-κλειδιά
Θερμές και ψυχρές εισβολές στην Ελλάδα; Κριτήριο επιλογής και ορισμός των θερμών και ψυχρών εισβολών; Κλιματολογική μελέτη; Ακραίες θερμοκρασιακές τιμές; Κλιματολογικοί δείκτες και μέσοι χωρικοί δείκτες; Τύποι κυκλοφορίας; Μέσες συνοπτικές καταστάσεις; Συνοπτική, δυναμική και θερμοδυναμική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)