Κρυσταλλική μηχανική σύμπλοκων ενώσεων των Co(II), Ni(II), CU(II) και Zn(II) με παράγωγα του ιμιδαζολίου ως υποκαταστάτες

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσης Διατριβής ήταν η μελέτη της κρυσταλλικής μηχανικής συμπλόκων ενώσεων των μεταβατικών μετάλλων CoII, NiII, CuII και ZnII με ιμιδαζολικά παράγωγα ως υποκαταστάτες. Η κρυσταλλική μηχανική μπορεί να θεωρηθεί ως ο κλάδος της υπερμοριακής χημείας στη στερεά κατάσταση. Η υπερμοριακή χημεία (supramolecular chemistry) είναι μια από τις πλέον δημοφιλείς και γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές της πειραματικής χημείας. Χαρακτηρίζεται ως η χημεία των ασθενών διαμοριακών δυνάμεων και εστιάζει στη δομή και λειτουργία χημικών συστημάτων με υψηλότερη πολυπλοκότητα (υπερμόρια) που προκύπτουν από το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων διακριτών χημικών ειδών (μορίων, ιόντων) και συγκρατούνται με ασθενείς (και αντιστρεπτές) διαμοριακές δυνάμεις (π.χ. αλληλεπιδράσεις π-π, δεσμούς υδρογόνου, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις, δυνάμεις van der Waals, αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου, δεσμούς ένταξης μετάλλου-υποκαταστάτη κλπ). [...]

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main target of this thesis was the crystal engineering studies of transition metal complexes of CoII, NiII, CuII and ZnII with substituted imidazoles as ligands. Crystal engineering may be regarded as the solid-state branch of supramolecular chemistry. Supramolecular chemistry is one of the most popular and rapidly developing areas of experimental chemistry. It may be defined as the chemistry of weak intermolecular forces and focuses on the structure and function of chemical systems with higher complexity (supermolecules), that result from the association of two or more discrete chemical species (molecules, ions) held together by weak (and reversible) intermolecular forces (e.g. π-π interactions, hydrogen bonds, hydrophobic interactions, van der Waals forces, dipole-dipole interactions, metal-ligand coordination bonds etc). [...]

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25882
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25882
ND
25882
Εναλλακτικός τίτλος
Crystal engineering of Co(II), Ni(II), CU(II) and Zn(II) coordination complexes with imidazole derivatives as ligands
Συγγραφέας
Κουνάβη, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Α.)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ναστόπουλος Βασίλειος
Περλεπές Σπυρίδων
Καβούνης Κωνσταντίνος
Μάνεση-Ζούπα Ευδοξία
Ιωάννου Παναγιώτης
Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
Παπαευσταθίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αλληλεπιδράσεις π-π; Δεσμοί υδρογόνου; Κρυσταλλική μηχανική; Μεταλλοϋπερμοριακή χημεία; Παράγωγα ιμιδαζολίου ως υποκαταστάτες; Σύμπλοκες ενώσεις; Τεκτόνια; Υπερμοριακά συνθόνια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 171 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)