Μετάβαση των μαθητών, τριών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεσμικός διαχωρισμός και συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμίδων από την οπτική των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί το ζήτημα της μετάβασης των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με απώτερη επιδίωξη την εστίαση και την καταγραφή αφενός των συνθηκών θεσμικού διαχωρισμού και αφετέρου της συνάρθρωσης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμίδων από την οπτική των εκπαιδευτικών.Το ζήτημα της μετάβασης των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσεγγίστηκε τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Στο μεν πρώτο επίπεδο της εργασίας επιχειρήθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος με βάση τα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρητική ανάλυση αφορούσε στις βασικές λειτουργίες του θεσμού του σχολείου, στην οριοθέτηση της έννοιας της εκπαιδευτικής μετάβασης, στις βασικές θεωρίες της μετάβασης, στην αντιπαραβολή των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των δύο βαθμίδων, στην επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων για τη μετάβαση και τέλος στην αποτύπωση των συνθηκών της ομαλής με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this PhD dissertation is the issue of students’ transition from primary to secondary education, aspiring to focus and record, on the one hand, the conditions of the institutional separation and on the other, the development of links of cooperation between the two levels of education deriving from a teacher’s perspective.The issue of students’ transition to secondary education was approached not only on a theoretical level but also on an empirical one. On the theoretical part of the thesis, a scientific documentation of the subject was attempted based on Greek along with international bibliography. More specifically, the theoretical analysis focused on the basic functions of the institution of school, the delineation of the notion of educational transition, the basic theories of transition, the comparison of the current curricula of both tiers of education, the review of research data related to transition and finally, the reflection on the conditions of students’ smooth ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45507
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45507
ND
45507
Εναλλακτικός τίτλος
Transition from primary to secondary education: aspiring to focus and record, on the one hand, the conditions of the institutional separation and on the other, the development of links of cooperation between the two levels of education deriving from a teacher’s perspective
Συγγραφέας
Χατζηκυριάκου, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ανανίας)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Βρυνιώτη Καλλιόπη
Δημητριάδου Αικατερίνη
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Θωίδης Ιωάννης
Σακελλαρίου Αγγελική
Μπέτσας Ιωάννης
Ζμάς Αριστοτέλης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δάσκαλοι; Καθηγητές; Mετάβαση στη δευτεροβάθμια; Αυτοαντίληψη επαγγελματικού ρόλου εκπαιδευτικών; Θεσμική «ασυνέχεια» δύο υποχρεωτικών βαθμίδων,; Πρωτοβουλίες για άρση των δυσκολιών μετάβασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
590 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)