Χολολιθισιακή χρόνια παγκρεατίτις

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται ή επίδραση τής λιθίασης ιών χοληφόρων στό πάγκρεας καί ό ρόλος των χολολίθων στή δημιουργία τής χρονιάς παγκρεατίτιδας. Στηρίζεται στή λεπτομερή μελέτη 1807 άσθενών οί όποιοι χειρουργήθηκαν στή Β’ Χειρ. Κλινική τού Νοσοκομείου 'Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού άπό παθήσεις των χοληψόρων κατά τή χρονική περίοδο άπό τό 1970 έως τό 1980. Άπότούς άσθενείς αύτούς οί 81 (4,5%) είχαν έγχειρητικά ευρήματα καί κλινικά συμπτώματα χρονιάς φλεγμονής τού παγκρέατος ή όποια έπιβεβαιώθηκε σέ άλλους άσθενείς μέ τήν μακροσκοπική έμφάνιση τού παγκρέατος κατά τήν εγχείρηση σέ άλλους μέ τή διεγχειρητική χολαγγειογραφία καί σέ άλλους μέ τή βιοψία του παγκρέατος. 'Η παθονένεια τής χολολιθιασικής Παγκρεατίτιδας παρόλο πού δέν έχει διευκρινισθεί πλήρως, πιστεύεται ότι όφείλεται στή μηχανική άπόφραξη στό φύμα τού Vatter άπό μικρό λίθο καί σέ άνωμαλίες τών χοληφόρων καί των παγκρεατικών πόρων όπως είναι ήκοινή έκβολή. Ή μηχανική άπόφραξη προκαλεί παλινδρόμηση τής χολής στό παγκρεατικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study the influence of gall stones as a cause of chropancreatitis is analysed. The study concerns 1807 patients with biliary disease operated on in the 2nd Surgical Department of Greek Red Cross Hospital during 1970-1980. 81 (4,5%) of the above patients had clinical symptoms andsurgical finding of chronic pancreatitis confirmed by cholangiography during the operation and biopsy of the pancreas. The cause of biliary stone pancreatitis is not fully known but is believed that is due to mechanical obstruction of the ampulla of Vater (usually from a small stone) and to abnormalities of the biliary and pancreatic ducts as well as the existence of a common duct. The mechanical obstruction is the cause of flowback of the bile in the pancreatic duct. The presence of enzymes (.Lucolecythine and the noncongugated bile solts) is producing the infection in the pancreas. In these patients with chronic pancreatitis absence or insufficiency of the pancreatic sphincter have been observed. From ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24855
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24855
ND
24855
Εναλλακτικός τίτλος
Cholelithiasis as a cause of chronic pancreatitis
Συγγραφέας
Ελ Γκαμαλί, Καρίμ (Πατρώνυμο: Αλί)
Ημερομηνία
1984
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Β' Χειρουργική Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Εξεταστική επιτροπή
Φιλιππάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Χοληφόροι οδοί; Πάγκρεας; Παγκρεατίτιδα; Ιστολογία; Εξωηπατικοί χοληφόροι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
110 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)