Συγκριτική μελέτη καρκινικών δεικτών μεταξύ συστηματικής και πυλαίας κυκλοφορίας σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου: προγνωστική σημασία

Περίληψη

Σκοπός: Το γονίδιο ΚiSS-1 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 1. Συνδεδεμένο με τον υποδοχέα του AXOR12 (GPR54 ή hOT7T175), έχει βρεθεί ότι ασκεί ισχυρή αντιμεταστατική δράση σε πολλά είδη κακοήθων νεοπλασιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την κλινική σημασία των επιπέδων συγκέντρωσης του γονιδίου KiSS-1 στη συστηματική και πυλαία κυκλοφορία, καθώς και της ιστικής έκφρασης των γονιδίων KiSS-1 και AXOR12 σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν αρχικά 16 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου, εκ των οποίων οι 8 με ηπατικές μεταστάσεις και εν συνεχεία 53 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου όλων των σταδίων (κατά Dukes και Astler-Coller) και 21 περιπτώσεις ηπατικών μεταστάσεων. Η έκφραση των πρωτεινών KiSS-1 και ΑΧΟR12 μελετήθηκε με μέθοδο ΕLISA και με ανοσοϊστοχημική μέθοδο με τη χρήση κατάλληλων αντισωμάτων. Στη στατιστική ανάλυση που ακολούθησε, συσχετίστηκαν τα ποσοστά έκφρασης των KiSS-1 και AXOR12 με τους κλινικοπαθολογικούς χαρακτήρες της νόσου και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Αim: The KiSS-1 gene is located in chromosome 1. Coupled with its receptor AXOR12 (GPR54 or hOT7T175) has found to have a powerful antimetastatic action in malignant tumors of many species. The purpose of this paper is to study the clinical significance of the concentration levels of KiSS-1 gene in systemic and portal circulation, and of the tissue expression of KiSS-1 and AXOR12 genes in patients with colon cancer. Material - Method: First were studied sixteen patients with colorectal cancer, of which eight with liver metastases and then fifty three patients with colon cancer of all stages (by Dukes and Astler-Coller). Also twentyone cases of liver metastases were studied. The expression of KiSS-1 and AXOR12 proteins was studied by immunohistochemical method using the appropriate antibodies. In the statistical analysis which followed, the expression levels of KiSS-1 and AXOR12 correlated with the clinicopathological characters of the disease and the survival of the patients. Results: ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24322
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24322
ND
24322
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of tumor markers between systemic and portal circulation in patients with colon cancer: prognostic importance
Συγγραφέας
Ματθαίου, Σπυρίδων του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Ζωγράφος Γεώργιος
Κατσαραγάκης Στυλιανός
Παπαδόπουλος Στέφανος
Μαχαίρας Αναστάσιος
Μανούρας Ανδρέας
Κωνσταντουλάκης Μανούσος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος παχέος εντέρου; Ηπατικές μεταστάσεις; Πυλαία κυκλοφορία; Συστηματική κυκλοφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
176 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)