Υπολογιστική γεωμετρία για καμπύλα αντικείμενα: διαγράμματα Voronoi στο επίπεδο

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή εξετάζουμε το πρόβλημα του ακριβούς υπολογισμού του γράψου Delaunay (και του δυϊκού διαγράμματος Voronoi) ενός συνόλου, ενδεχομένως τεμνόμενων, κυρτών ομαλών ψευδοκύκλων του Ευκλείδειου επιπέδου, που δίνονται σε παραμετρική μορφή. Ψευδοκύκλοι ονομάζονται κλειστές καμπύλες, τα ζεύγη των οποίων τέμνονται σε δύο το πολύ σημεία. Ο γράφος Delaunay κατασκευάζεται αυξητικά. Προτείνουμε αποτελεσματικούς αλγορίθμους για όλα τα απαιτούμενα κατηγορήματα, αναλύοντας την αλγεβρική τους πολυπλοκότητα, υπό το πρότυπο της ακριβούς αριθμητικής. Εστιάζουμε στο InCircle, το οποίο αποτελεί το δυσκολότερο κατηγόρημα, εκφράζοντάς το με ένα απλό αραιό πολυωνυμικό σύστημα 5x5, το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία αποτελεσματική υλοποίηση μέσω διαδοχικών απαλοιφουσών Sylvester και ενός λήμματος παραγοντοποίησης. Για να επιταχύνουμε τους αλγεβρικούς υπολογισμούς, μελετάμε ορισμένες γεωμετρικές ιδιότητες του προβλήματος και παρέχουμε έναν αλγόριθμο υποδιαίρεσης τετραγωνικής σύγκλισης, ο οποίος μας ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation we examine the problem of computing exactly the Delaunay graph (and the dual Voronoi diagram) of a set of, possibly intersecting, smooth convex pseudo-circles in the Euclidean plane, given in parametric form. Pseudo-circles are closed curves, every pair of which has at most two intersection points. The Delaunay graph is constructed incrementally. We propose robust and efficient algorithms for all required predicates, analyzing their algebraic complexity, under the exact computation paradigm. We focus on InCircle, which is the hardest predicate, and express it by a simple sparse 5x5 polynomial system, which allows for an efficient implementation by means of successive Sylvester resultants and a factorization lemma. To speed up the algebraic computations, we study several geometric properties of the problem and provide a subdivision based algorithm that exhibits quadratic convergence, allowing us to answer the predicate in real-time for the non-degenerate cases. Fina ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23969
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23969
ND
23969
Εναλλακτικός τίτλος
Computational geometry for curved objects: Voronoi diagrams in the plane
Συγγραφέας
Τζούμας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Εμίρης Ιωάννης
Θεοχάρης Θεοχάρης
Κακλής Παναγιώτης
Καραβέλας Μενέλαος
Κουτσουπιάς Ηλίας
Mourrain Bernard
Παληός Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Γράφος Delaunay; Διαγράμματα voronoi; Ακριβής υπολογισμός; Παραμετρική καμπύλη; Υλοποίηση CGAL; Γεωμετρικό κατηγόρημα; Συμβολικοί-αριθμητικοί υπολογισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
131 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)