Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του κύκλου ζωής αειφόρου κατασκευής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κατασκευής, στο σύνολο των διεργασιών παραγωγής των έργων, με στόχο την απόκριση της κατασκευής στις απαιτήσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης. Έχει διαπιστωθεί ότι, ενώ έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήματα αξιολόγησης κτηρίων, δεν υπάρχει σύστημα το οποίο να αξιολογεί το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται η παρούσα διατριβή και μέσα από την ανάλυση της κατασκευής, την σύνθεση των βασικότερων πτυχών και παραμέτρων που αλληλεπιδρούν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του κύκλου ζωής της κατασκευής, το οποίο περιλαμβάνει 5 φάσεις, ήτοι το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη υλοποίηση, τη λειτουργία και την απόσυρση, με στόχο την αναβάθμιση της κατασκευής. Το σύστημα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των έργων, την αξιολόγηση κάθε φάσης, βάσει επιλεγμένων κατηγοριών και κριτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis includes the development of a holistic management system of construction, in construction activities that aim at the response of the construction to the requirements of Sustainable Development. It has been realised that even though there are enough rating systems of buildings’ developed, there are no systems which evaluate the larger portion of remaining construction categories. In this direction the present doctoral thesis is directed and through the analysis of construction, the composition of basic aspects and parameters that interact with the anthropogenic and natural environment, a holistic rating system of construction’s life cycle was developed, that includes the 5 phases, planning, study, realisation, operation, withdrawal, aiming at the improvement of construction in sustainable construction. The objective of the system is the follow-up of the life cycle of construction, the evaluation of each phase, on the basis of selected categories and criteria ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23917
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23917
ND
23917
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated rating system of sustainable construction's life cycle
Συγγραφέας
Σιούτα, Νίκη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελίδης Δημοσθένης
Γκανούλης Ιάκωβος
Μπίκας Δημήτριος
Λατινόπουλος Περικλής
Μυλόπουλος Ιωάννης
Κοκκώσης Χαράλαμπος
Βαγιωνά Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του κύκλου ζωής αειφόρου κατασκευής; Κύκλος ζωής κατασκευής; Αειφόρος κατασκευή; Περιβαλλοντική αποδοτικότητα; Περιβαλλοντική επίδοση; Οικονομική επίδοση; Αειφορικοί δείκτες; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Περιβαλλοντικές πτυχές; Κατασκευές; Περιβάλλον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
411 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)