Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια ζωής των κτιριακών κατασκευών με εκτίμηση του βέλτιστου πάχους θερμομονωτικ...

Περίληψη

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η συνεκτίμηση του διττού ρόλου του θερμομονωτικού υλικού στη συνολική περιβαλλοντική εικόνα των κτιριακών κατασκευών. Τα θερμομονωτικά υλικά αφ’ενός μεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με πληθώρα περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η διαδικασία παραγωγής τους, αφ’ετέρου δε συμβάλλουν θετικά στην περιβαλλοντική εικόνα των κτιρίων, μέσω της μείωσης των απαιτήσεών τους σε ενέργεια θέρμανσης και ψύξης. Ο κεντρικός στόχος της διατριβής είναι η εκτίμηση του βέλτιστου, με περιβαλλοντικά κριτήρια, πάχους θερμομονωτικού υλικού. Οι επιπτώσεις του θερμομονωτικού υλικού στο περιβάλλον υπολογίζονται με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής, ενώ από το σύνολο των δυνατών επιπτώσεων επιλέχθηκε μόνο η εμπεριεχόμενη ενέργεια του θερμομονωτικού υλικού. Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του θερμομονωτικού υλικού αθροίζεται με την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση του κτιρίου καθ’όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του και εκτιμάται το πάχος θερμομονωτικού υλικού για το οπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of the thesis is to examine the dual role of the thermal insulation on the overall environmental profile of buildings. The thermal insulating materials affect the environment during their entire production process, while on the other hand have a positive contribution on the buildings’ environmental profile, by reducing the heating and cooling energy requirements. The main scope of the thesis is to evaluate, with environmental criteria, the optimum thickness of the thermal insulation material. The environmental impact of the thermal insulation material is calculated using the methodology of life cycle analysis, while of the total possible impacts, only embodied energy is co-estimated. The embodied energy of thermal insulation material is added with the heating energy requirements of the building throughout its estimated lifetime and then the thickness of thermal insulation material, for which the total energy is minimized, is estimated. In order to solve the mathematical pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28120
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28120
ND
28120
Εναλλακτικός τίτλος
Otimization of environmental parameters of buildings during their whole life cycle with estimation of optimum insulation material's thickness
Συγγραφέας
Σαφούρη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Εξεταστική επιτροπή
Μπίκας Δημήτριος
Αραβαντινός Δημήτριος
Αξαρλή Κλεονίκη
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Παπακώστας Κωνσταντίνος
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη
Θεοδοσίου Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση κύκλου ζωής; Εμπεριεχόμενη ενέργεια; Βαθμοημέρες θέρμανσης; Ενέργεια θέρμανσης; Θερμομονωτικά υλικά; Βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 619 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)