Ποιοτικός έλεγχος αζωχρωμάτων - ανάπτυξη προηγμένων οξειδωτικών διεργασιών αποχρωματισμού και μοντέλα πρόβλεψης αυτών σε συνδυασμό με τις πιθανές επιδράσεις τους στην ποιότητα των υδάτων βάσει των αρχών της πράσινης χημείας

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή ακολουθεί τις Αρχές της Πράσινης Χημείας και αποτελεί ένα συνδυασμό περιβαλλοντικής και αναλυτικής μελέτης αζωχρωμάτων. Βασίζεται στη παράγραφο 4 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 96/61/ΕΟΚ/24-9-96 (Οδηγία IPPC) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (EPER) αριθ. 2000/479/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC) και το θεσμικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής. Τέλος η παρούσα Δ Διατριβή ακολουθεί τις βασικές αρχές της REACH άλλα και της ΚΟ 2002/61/ΕΕ για τις απαγορευμένες αμίνες. Ο πρώτος και βασικότερος στόχος ήταν η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προηγμένων οξειδωτικών διεργασιών κατεργασίας αποβλήτων χρωμάτων με πλήρη χαρακτηρισμό του τελικού αποβλήτου ως προς την καταλληλότητα διάθεσής του σε διάφορους περιβαλλοντικούς αποδέκτες. Στόχος εδώ ήταν να προσδιορισθεί η βέλτιστη επεξεργασία για τη μείωση του χρώματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis follows the principles of Green Chemistry and forms a combination of environmental and analytical study of azo dyes. It is based on paragraph 4 of the Integrated Pollution Prevention and Control–IPPC directive’s first appendix concerning integral pollution prevention control combined with the EPER - no 2000/479/EK - according to the IPPC directives article 15 and the regulatory framework of environmental geotechnics. Moreover the present doctoral thesis follows the basic beginnings of REACH but also 2002/61/EE for prohibited amines. The first and main objective was the growth development and optimization of advanced oxidative processes activities for the treatment of effluents with complete characterization of final waste in regard to its appropriateness for disposal in various environmental recipients. The first objective was to determine the optimal treatment for the reduction of color in the limit of 300ADMI and to evaluate the effectiveness of specific chemic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23745
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23745
ND
23745
Εναλλακτικός τίτλος
Quality control of azodyes - Development of advanced oxidative processes on discoloration and predictive models of these in combination with their influence in the quality of waters based on principles of green chemistry
Συγγραφέας
Καράλη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Λέκκας Θεμιστοκλής
Αγγελίδης Μιχαήλ
Γαγάνης Πέτρος
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Ματσίνος Ιωάννης
Νικολάου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πράσινη χημεία; Αμίνες, Απαγορευμένες; Κλωστοϋφαντουργικά χρώματα; Απόβλητα, Προηγμένες οξειδωτικές διεργασίες κατεργασίας; Αζωχρώματα, Αποχρωματισμός και διάσπαση; Αποχρωματισμός, Μοντέλα πρόβλεψης; Ενόργανη ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος; Οδηγία IPPC
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
456 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)