Βιομιμητικά τροποποιημένα υλικά για τεχνολογικές εφαρμογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν αρχικά η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νέων ετερογενοποιημένων καταλυτών-Μn που είναι υποστηριγμένοι σε υλικά άνθρακα (όπως εμπορικά διαθέσιμος ενεργός άνθρακας (AC), πυρολυτικός άνθρακας από ανακύκλωση ελαστικών αυτοκινήτου (PC), μεμβράνες αλγινικού (Αlginate), μεσοπορώδης άνθρακας (CMK-3)) και σε πυριτικά υλικά (όπως κολλοειδής σίλικα (SiO2), διάφορα μεγέθη νανοσωματιδίων σίλικας Aerosil® (SiO2-OX50, SiO2-A90, SiO2-A200, SiO2-A300), μεσοπορώδεις πυριτικές δομές (MCM-41 και SBA-15) και μικροσφαιρίδια υάλου (glass beads)). Η σύνθεση των καταλυτών πραγματοποιήθηκε είτε μέσω της μεθόδου ligand-grafting, όπου ακινητοποιείται πρώτα ο υποκαταστάτης στο υλικό υποστήριξης και μετά σχηματίζεται το σύμπλοκο, είτε μέσω της μεθόδου complex-grafting, όπου το προσχηματισμένο σύμπλοκο ακινητοποιείται ολόκληρο στο υλικό υποστήριξης. Ακολούθησε η καταλυτική αξιολόγηση των υποστηριγμένων καταλυτών-Μn που συντέθηκαν και με τις δύο μεθόδους στην καταλυτική εποξε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis presents the synthesis and characterization of new heterogeneous Mn-catalysts which are supported on carbon materials (such as commercially available activated carbon (AC), pyrolytic carbon from recycled car tires (PC), alginate membranes (Alginate), mesoporous carbon (CMK-3)) and silicates (such as colloidal silica (SiO2), different sizes of silica nanoparticles Aerosil® (SiO2-OX50, SiO2-A90, SiO2-A200, SiO2-A300), mesoporous silica structures (MCM-41 and SBA-15) and glass microspheres (glass beads)). The synthesis of the catalysts was performed either by ligand-grafting method, where the ligand is first immobilized on the support material and then the complex is formed, either by complex-grafting method, where the preformed complex is immobilized onto the support material. The synthesized supported Mn-catalysts by both methods were evaluated in the catalytic epoxidation of alkenes with H2O2 as an oxidant and ammonium acetate as an additive, which ensures high acti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40744
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40744
ND
40744
Εναλλακτικός τίτλος
Modified materials by biomimetics for technological applications
Συγγραφέας
Μαυρογιώργου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυικής Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λουλούδη Μαρία
Πλακατούρας Ιωάννης
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Γαρούφης Αχιλλέας
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Καρακασίδης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα μαγγανίου; Ετερογενής κατάλυση; Εποξείδωση αλκενίων; Ενεργοποίηση υπεροξειδίου υδρογόνου; Ακινητοποίηση συμπλόκων ενώσεων; Χαρακτηρισμός υλικού; Τροποποιημένα υλικά άνθρακα; Μεσοπορώδη υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 333 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)