Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγράμματος αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών σε προσωπικό σχολείων ειδικής αγωγής

Περίληψη

Εισαγωγή: Η έρευνα στη σχολική νοσηλευτική είναι περιορισμένη ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου των σχολικών νοσηλευτών, ενώ οι μελέτες που ήδη υπάρχουν δεν τεκμηριώνουν σημαντικά το έργο των τελευταίων. Σημαντικό κομμάτι του έργου τους αποτελεί η διεξαγωγή προγραμμάτων αγωγής υγείας. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε Πρώτες Βοήθειες σε προσωπικό σχολείων ειδικής αγωγής. Υλικό-Μέθοδος: Ο τύπος της μελέτης που επιλέχθηκε είναι οιονεί πειραματική μελέτη με χρήση του πειραματικού σχεδιασμού τύπου Solomon (τέσσερις ομάδες τυχαιοποιημένες, 2 ομάδες παρέμβασης και 2 ομάδες ελέγχου). Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 24 Σ.Μ.Ε.Α. της Αττικής επιλεγμένες με τυχαία δειγματοληψία κατά συστάδες, οι οποίες τυχαιοποιήθηκαν στις τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες 1 και 2 παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Η Ομάδα 1 απάντησε στο ερωτηματολόγιο πριν και μετά, ενώ η Ομάδα 2 μόνο μετά. Οι ομάδες 3 και 4 δεν παρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: School nursing is an under-researched area particularly in relation to the effectiveness of school nursing interventions, while the existing research has not enough evidence on the work of school nurses. An essential part of their work is the implementation of health education programs. Purpose: The purpose of the study was the evaluation of the effectiveness of a health education program in first aids for the personnel of schools of special education. Methods: A cluster randomized trial using the Solomon four-group design was employed. The sample consisted of 24 schools of Attiki, Greece using a cluster random sampling. Schools then were randomized to the 4 experimental groups. Groups 1 and 3 were pre tested and post tested. Group 2 and for were only post tested. Only Group 1 and 2 had undergone the educational intervention. Power analysis was used (power=0.80, p=0.05, effect size=0.5) and a sample of 260 subjects was computed. For choosing the appropriate number of scho ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23329
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23329
ND
23329
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the effectiveness of a health education program in first aids for the personnel of special education
Συγγραφέας
Αλεξανδροπούλου, Μαριάνθη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλοκαιρινού Αθηνά
Μπαλτόπουλος Γεώργιος
Βελονάκης Εμμανουήλ
Λεμονίδου Χρυσούλα
Σουρτζή Παναγιώτα
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Μυριανθεύς Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Κατά συστάδες τυχαιοποιημένη μελέτη; Πειραματικός σχεδιασμός Σολομόν τεσσάρων ομάδων; Αξιολόγηση; Αποτελεσματικότητα; Αγωγή Υγείας; Πρώτες βοήθειες; Σχολικοί νοσηλευτές; Ειδική αγωγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
173 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)