Διαθεματική, περιβαλλοντική-γλωσσική εκπαίδευση στελεχών δημόσιας διοίκησης στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον: πρόταση μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διαθεματικών, περιβαλλοντικών-γλωσσικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της Νέας Οικονομίας. Η τεκμηρίωση της πρότασης βασίζεται σε εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, μία σειρά εμπειρικών ερευνών και, ακόμη, μία πειραματική εφαρμογή διαθεματικής επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών της Νομαρχίας και των Δήμων του νομού Πέλλας. Μέσω της παραπάνω πολυμεθοδολογικής ερευνητικής προσέγγισης αναδεικνύονται η εφικτότητα, τα πλεονεκτήματα και οι κρίσιμοι παράγοντες για την αποτελεσματική υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης στην επιμόρφωση στελεχών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. dissertation presents an integrated proposal for the planning, implementation and evaluation of transdisciplinary, environmental-lingual training programs of Local Government employees in the new social and economic environment of New Economy. The proposal is based on extensive bibliographic research, a series of empirical studies and an experimental implementation of a transdisciplinary training program with the participation of employees working in the Prefecture and Municipalities of Pella’s district. Through the research emerge the efficacy, the advantages and the factors which are crucial for the effective adoption of transdisciplinary approach in the frame of Local Government employees’ training.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23078
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23078
ND
23078
Εναλλακτικός τίτλος
Transdisciplinary, environmental-linguistic education of public sector managers in the new social and economic environment: methodological proposal for the planning, implementation and evaluation of training programs
Συγγραφέας
Μπιμπίτσος, Χρήστος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Εξεταστική επιτροπή
Πετρίδου Ευγενία
Κοιλιάρη Αγγελική
Τοκατλίδου Βάσω
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Πέκκα-Οικονόμου Βικτώρια
Σαρρή Αικατερίνη
Ιορδανίδης Γεώργιος
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Γλωσσική εκπαίδευση; Επιμόρφωση; Αειφόρος ανάπτυξη; Δημόσια διοίκηση; Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA); Νέα οικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 293, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)