Το Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξανδρείας από της ιδρύσεως του έως το 1960

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή "Το Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξανδρείας από της ιδρύσεως τουως το 1960" αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια έρευνας και συγγραφής τηςιστορίας του ως άνω ελληνικού κοινοτικού σχολείου, βάσει του σημαντικού αρχειακού υλικούπου σώζεται στις ημέρες μας στην Αθήνα (ΕΕΛΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών) και στηνΑλεξάνδρεια (Ελληνική Κοινότητα) Ετέθη ως όριο το 1960 διότι έκτοτε αρχίζει να μειώνεταιο αριθμός των μαθητών, λόγω της αποχώρησης των Ελλήνων από την Αίγυπτο και το σχολείουπέστη σημαντικές αλλαγές. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι συνθήκες εκείνες που οδήγησανστην ίδρυση του σχολείου (1890), οι πρωταγωνιστές στην οργάνωση του, ο χωρισμός του σεγυμνάσιο αρρένων-θηλέων και η ίδρυση επιμέρους τμημάτων ειδικής μόρφωσης, η εσωτερικήτου οργάνωση, ο δύσκολος τομέας των οικονομικών ζητημάτων, οι διδάσκοντες, οιδιδασκόμενοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προβλήματα στην εφαρμογή του, οι σχέσεις μετο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και τα δύο άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη, την Ελλάδα και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis " The Averofian Gymnasium-Lyceum of Alexandria fromits foundation until I960" is the first systematic try of research and authorship for thehistory of this Greek communal school and it has been done taking into account thefiling material which exists nowadays in Athens (EELIA and Greek Ministry ofForeign Affairs) and in Alexandria (Greek Community). The year 1960 has been setas a limit of this research because ever since the number of the students started todecrease. Moreover the Greeks left this school, which was liable to importantchanges. The target of this research was to emerge the circumstances which lead to itsfoundation (1890), the main characters who supported its organization, the separationto gymnasium of males and females and the establishment of further departments ofspecial education, its interior structure, the harsh sector of the economical matters, theteachers the students, the teaching programs and the problems of their application,the relationship ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22865
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22865
ND
22865
Εναλλακτικός τίτλος
The Averofian Gymnasium - Lycee of Alexandria from its foundation until 1960
Συγγραφέας
Λέκκου, Παντελεήμων (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραθανάσης Αθανάσιος
Αγγελόπουλος Αθανάσιος
Ζήσης Θεόδωρος
Βαρναλίδης Σωτήριος
Τρίτος Μιχαήλ
Κογκούλης Ιωάννης
Ρεράκης Ηρακλής
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Αιγυπτιώτης ελληνισμός; Πατριαρχείο Αλεξανδρείας; Ελληνική μέση εκπαίδευση; Έλληνες ευεργέτες; Ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας; Απόδημος Ελληνισμός; Αλεξάνδρεια; Αίγυπτος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)