Συγκριτική αξιολόγηση του ανόργανου φυσικού οστού με προσθήκη συνθετικού πεπτιδίου (P-15), ανόργανου φυσικού οστού και αυτόλογου οστού ως μέσων οστικής αναγέννησης: ιστολογική και ιστομορφομετρική μελέτη

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής, ήταν η αξιολόγηση του βαθμού της οστικής αναγέννησης που επιτυγχάνεται, με την χρήση των δύο ξενογενών οστικών υποκατάστατων (ΑΒΜ/Ρ-15, ΑΒM) καθώς και του αυτόλογου οστού (ΑΒ). Προς τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν ως πειραματόζωα 18 κουνέλια Νέας Ζηλανδίας ηλικίας 24 - 36 μηνών και βάρους 4 - 4,5 κιλών, τα οποία χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των 3 πειραματοζώων. Σε κάθε πειραματόζωο προκλήθηκαν 3 στρόγγυλες βλάβες O 5mm και βάθους 3mm στην έσω επιφάνεια της διάφυσης της κνήμης (54 συνολικά). Στις μισές βλάβες προκλήθηκε επικοινωνία με τον μυελώδη αυλό. Στις βλάβες κάθε πειραματόζωου τοποθετήθηκαν τα υλικά ΑΒΜ/Ρ-15, ΑΒ και ΑΒΜ. Σε 6 πειραματόζωα (1 για κάθε ομάδα), που αποτελέσαν τους μάρτυρες οι οστικές βλάβες αφέθηκαν κενές. Τα πειραματόζωα των ομάδων θυσιάστηκαν στις 4, 8 και 12 εβδομάδες. Από κάθε κνήμη αφαιρέθηκαν 3 ιστοτεμάχια τα οποία περιείχαν τα υπό μελέτη μοσχευματικά υλικά. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους μάρτυρες. Κατόπιν, τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to evaluate the degree of bone regeneration among two xenogenic bone substitutes (ΑΒΜ/Ρ-15, ABM), and autologous bone (AB). For this purpose, 18 New Zealand rabbits aging from 24-36 months and 4-4,5 kg of body weight, were selected and divided into 6 groups of 3 animals each. Three round tibial defects O 5mm were created in each animal (54 in total). Half of the defects were in communication with the bone marrow cavity. The defects in each animal were filled with ΑΒΜ/Ρ-15, AB and ABM. Six animals (1 for each group) were served as controls and the defects were left empty. The animals were sacrificed at 4, 8 and 12 weeks. From each tibia 3 specimen were removed including the under study graft materials. The specimens were fixed in 10% buffered formalin solution, decalcified in 7% formic acid for 3 and 2 weeks for the ABM/P-15, ABM and AB group respectively. The end-point of decalcification was verified through physical methods and X-ray examination, and finally ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19899
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19899
ND
19899
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative evaluation of anorganic bone matrix with synthetic peptide (P-15), plain anorganic bone matrix and autologous bone as means of bone regeneration
Συγγραφέας
Καραμάνης, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Χειρουργικής και Παθολογίας Στόματος. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής - Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος
Εξεταστική επιτροπή
Τσίρλης Αναστάσιος
Εμμανουήλ-Νικολούση Ελπίδα
Παρίσης Νικόλαος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Επιβατιανός Απόστολος
Μαρκόπουλος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οστική αναγέννηση; Μοσχευματικά υλικά; Ανόργανο φυσικό οστό; Πολυπεπτίδιο P-15; Ξενογενή οστικά υποκατάστατα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
167 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)