Μέθοδοι βαθμωτής έκλουσης σε στήλες υγρής χρωματογραφίας διαφόρων τύπων για το διαχωρισμό παραγώγων αμινοξέων με ηλεκτροχημική, φθορισμομετρική και φασματοφωτομετρική ανίχνευση

Περίληψη

Στόχος της παρούσης διατριβής ήταν η ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων βαθμωτής έκλουσης στην υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης. Έτσι, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά η θεωρία μίας βαθμωτής έκλουσης διπλού τύπου που περιλαμβάνει ταυτόχρονη μεταβολή τόσο στη συγκέντρωση του οργανικού διαλύτη στην κινητή φάση όσο και στην ταχύτητα ροής. Το μαθηματικό μοντέλο που προέκυψε για την περιγραφή της ταυτόχρονης μεταβολής της σύστασης της κινητής φάσης και της ταχύτητας ροής με το χρόνο εφαρμόστηκε με επιτυχία στο διαχωρισμό δεκαοχτώ παραγώγων αμινοξέων με ο-φθαλαλδεύδη σε συμβατική στήλη αντίστροφης φάσης. Η ανίχνευση των παραγώγων αμινοξέων γινόταν με τη χρήση σε σειρά τριών ανιχνευτών, φασματοφωτομετρικού, φθορισμομετρικού και ηλεκτροχημικού. Οι βέλτιστες συνθήκες ηλεκτροχημικής ανίχνευσης βρέθηκαν μετά από μία διεξοδική ηλεκτροχημική μελέτη. Η πρόβλεψη των χρόνων συγκράτησης για το πειραματικό μας σύστημα με εκλουστικά συστήματα τροποποιημένα με ακετονιτρίλιο ή μεθανόλη κάτω από συνθήκες διπλού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main object of this PhD was the development of different gradient elution methods in reversed-phase liquid chromatography. The theory of dual-mode gradient elution, including the organic modifier concentration coupled with flow rate variations, has been developed for the first time. The mathematic model which was developed to describe the above separation process was applied successfully for the separation of 18 o-phtalaldehyde derivatives of amino acids in conventional reversed-phase columns. The amino acid derivatives were detected by using UV, fluorimetric and electrochemical detector in series. The optimum conditions of electrochemical detection were found by an extensive electrochemical study. The theory of dual-mode gradient was tested for our experimental system with eluting systems modified by acetonitrile or methanol. The retention prediction obtained for all solutes under all dual-mode gradient conditions was excellent. After the above study, the mathematic mo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19240
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19240
ND
19240
Εναλλακτικός τίτλος
Gradient elution methods using different types of liquid chromatography columns for the separation of amino acid derivatives with electrochemical, fluorimetric and spectrophotometric detection
Συγγραφέας
Μπαλκατζοπούλου, Πασχαλία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Νικήτας Παναγιώτης
Παππά-Λουϊζη Αδριανή
Σωτηρόπουλος Σωτήρης
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Παπαδογιάννης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία διπλής βαθμωτής έκλουσης; Συμβατικές στήλες υγρής χρωματογραφίας; Μονολιθικές στήλες υγρής χρωματογραφίας; Χρωματογραφία αντίστροφης φάσης; Παράγωγα αμινοξέων με OPA; Φθορισμομετρική ανίχνευση; Φασματοφωτομετρική ανίχνευση; Ηλεκτροχημική ανίχνευση; Ηλεκτροχημική μελέτη παράγωγων αμινοξέων; Μέθοδοι βαθμωτής έκλουσης; Θερμοκρασία στήλης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
242 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)