Φαινοτυπικός και μοριακός χαρακτηρισμός των μικρομεταστατικών κυττάρων ασθενών με καρκίνο του μαστού

Περίληψη

H παρουσία κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (ΚΚΚ) στο περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο μαστού αποτελεί ισχυρό δείκτη μειωμένης ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία, αυξημένης πιθανότητας υποτροπής και μειωμένης ολικής επιβίωσης. Ο περαιτέρω φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των ΚΚΚ είναι δυνατόν να ταυτοποιήσει υποομάδες ασθενών με φτωχή πρόγνωση, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από στοχεύουσες θεραπείες έναντι μορίων-στόχων στα ίδια τα ΚΚΚ. Η επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάβαση (ΕΜΜ) των καρκινικών κυττάρων και η γένεση καρκινικών βλαστικών κυττάρων (ΚΒΚ) αποτελούν βιολογικές διαδικασίες με σημαντικό ρόλο στη μεταστατική διαδικασία και σχετίζονται άμεσα με αντίσταση στη θεραπεία και χειρότερη κλινική έκβαση.Με βάση τα παραπάνω, αναπτύχθηκε μία νέα μεθοδολογία τριπλού ανοσοφθορισμού για τον έλεγχο της συνέκφρασης της ALDH1 και του TWIST, ως δεικτών ΚΒΚ και ΕΜΜ, αντίστοιχα, στα ΚΚΚ ασθενών με καρκίνο μαστού, μέσω του συστήματος μικροσκοπίας ARIOL. Ως φαινότυποι ΚΒΚ και ΕΜΜ ορίστηκαν η υψηλή έ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The detection of circulating tumor cells (CTCs) in the peripheral blood of breast cancer patients is an independent marker for lower response rates to chemotherapy, increased risk of relapse and reduced overall survival. The phenotypic characterization of CTCs might further help to identify subgroups of patients with poor prognosis, which could be offered targeted therapies against molecules expressed on CTCs. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and the generation of cancer stem cells (CSCs) are two biological processes involved in metastasis formation and strongly associated with resistance to conventional therapies and worse clinical outcome.On this basis, we developed a novel triple immunofluorescence methodology in order to investigate the co-expression of ALDH1 and TWIST, as putative CSC and EMT markers, respectively, on single CTCs of patients with breast cancer, using the semi-automated fluorescence microscopy system ARIOL. High ALDH1 expression levels and nuclear TWIST l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35366
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35366
ND
35366
Εναλλακτικός τίτλος
Phenotypic and molecular characterization of micrometastatic cells from patients with breast cancer
Συγγραφέας
Παπαδάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
Γεωργούλιας Βασίλειος
Αγγελάκη Σοφία
Μαυρουδής Δημήτριος
Κουτσόπουλος Αναστάσιος
Κωτσάκης Αθανάσιος
Ποντίκογλου Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα; Καρκίνος μαστού; Μεταφραστική έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)