Ανάπτυξη και Εφαρμογή Mεθοδολογίας CAE για την Υποστήριξη της Βελτιστοποίησης του Σχεδιασμού Συστημάτων Μετεπεξεργασίας Καυσαερίου Οχημάτων

Περίληψη

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά σε σχέση με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των καταλυτικών μετατροπέων, που στοχεύει σε μια καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της διατριβής και της συνδυασμένης προσπάθειας που γίνεται σε αυτό το πεδίο. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υπολογιστικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στη διατριβή, εστιάζοντας α) στις βελτιώσεις του πηγαίου κώδικα και β) στη συστηματική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των ρυθμιστικών παραμέτρων του μοντέλου. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές αρχές του αλγορίθμου βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκε, όπως επίσης και διάφορα γραφικά περιβάλλοντα που για την μετατροπή των μαθηματικών μοντέλων σε εργαλεία CAE. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει τημεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου των πειραματικών δεδομένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση της ποιότητας των πειραματικών δεδομένων που χρησιμοποιούνταν ως είσοδος του μοντέλου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chapter 1 presents a short review of legislation, recent advances in engine and catalytic converter technology, testing and modeling approaches, aiming at the better comprehension of the objective of this thesis and the effort exerted at all fields of vehicle engineering. Chapter 2 presents the catalytic converter simulation model, primarily focused on (a) the improvements made in the core and the shell of the source code and (b) the systematic approach towards the minimization of the model’s tunable parameters. The principles of the optimization algorithm that was used are also presented in this chapter, as well as the development of user friendly GUIs, towards the transformation of this kind of mathematical models into robust CAE tools. Chapter 3 presents the quality assurance methodology of experimental data that was developed in the frame of this thesis. Quality assurance procedures were first applied to the catalytic converter inlet test data, which are prerequisite as input for t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18836
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18836
ND
18836
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of a computer aided engineering methodology supporting the design optimization of automotive exhaust treatment systems
Συγγραφέας
Κωνσταντάς, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταματέλλος Αναστάσιος
Σταπουντζής Ερρίκος
Βλάχος Νικόλαος
Μποντόζογλου Βασίλειος
Πελεκάσης Νικόλαος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Σταμάτης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Καταλύτες; Παγίδες Οξειδίων του Αζώτου; Ρύποι Οχημάτων; Λόγος λ; Χημική κινητική; Σχήμα αντιδράσεων; Μοντέλο Τριοδικού καταλύτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
273 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)