Μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής και των ιδιοτήτων των διατομικών 3d-μεταλλοχλωριδίων MC1 (M=Sc, Ti, V και Cr) μέσω υπολογισμών πρώτων αρχών

Περίληψη

Εφαρμόζοντας υπολογισμούς πρώτων αρχών της υψηλοτέρας βαθμίδος [τεχνικές MRCI και RCCSD(T)] εξετάσαμε την ηλεκτρονιακή δομή της θεμελιώδους και των χαμηλώς ευρισκομένων μοριακών ηλεκτρονιακών καταστάσεων των διατομικών χλωριδίων των ελαφρών 3d-μετάλλων μεταπτώσεως της πρώτης σειράς, MCl (M=Sc, Ti, V και Cr). Συνολικώς κατασκευάσθησαν 16(ScCl) + 8(TiCl) + 11(VCl) + 27(CrCl) = 62 πλήρεις καμπύλες δυναμικής ενεργείας χρησιμοποιώντας ποσοτικά σύνολα βάσεως (ποιότητος τετραπλού και πενταπλού “ζ”) και λαμβάνοντας υπόψιν ηλεκτρονιακή συσχέτιση από τα εσωτερικά ηλεκτρόνια καρδιάς και μονόμετρες DKΗ-σχετικιστικές διορθώσεις. Για όλες τις καταστάσεις υπό μελέτη αναφέρουμε ενέργειες δεσμού, μοριακές φασματοσκοπικές σταθερές, ενεργειακούς διαχωρισμούς και ανακατανομές φορτίου. Οι υπολογισθείσες X-καταστάσεις είναι συμμετρίας (ενέργειες D0 σε παρένθεση) ScCl:Χ 1Σ+ (104.9 kcal/mol), TiCl:Χ 4Φ (99.3 kcal/mol), VCl:Χ 5Δ (97.8 kcal/mol) και CrCl:Χ 6Σ+ (83.9 kcal/mol) σε απόσταση re=2.333, 2.277, 2.232 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Using state-of-the-art ab initio MRCI and RCCSD(T) techniques, we examined the electronic structure and properties of the ground and low-lying states of the diatomic early first row 3d-transition metal diatomic chlorides MCl (M=Sc, Ti, V and Cr). All in all, we have constructed 16(ScCl) + 8(TiCl) + 11(VCl) + 27(CrCl) = 62 full Potential Energy Curves employing quantitative basis sets (of quadruple and quintuple “ζ” quality) and accounting for inner-shell core correlation effects and DKH scalar relativistic emendations. We report binding energies, molecular spectroscopic constants, energy separations and charge distributions for all states studied. The computed X-states are (D0 in parenthesis) ScCl:Χ 1Σ+ (104.9 kcal/mol), TiCl:Χ 4Φ (99.3 kcal/mol), VCl:Χ 5Δ (97.8 kcal/mol) and CrCl:Χ 6Σ+ (83.9 kcal/mol) at re=2.333, 2.277, 2.232 and 2.193 A with α 3Δ, Α 4Σ?, Α 5Π and Α 6Π first excited states lying at 3.40, 4.08, 0.87 and 25.19 kcal/mol respectively. All our results are practically in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18726
ND
18726
Εναλλακτικός τίτλος
First Principles Study of the Electronic Structure and Properties of the Diatomic 3d- Metalchlorides MCl (M=Sc, Ti, V and Cr)
Συγγραφέας
Καρδαχάκης, Σταύρος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βύρας Κωνσταντίνος
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Κοκοτός Γεώργιος
Μαυρίδης Αριστείδης
Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου Φανή
Σάμιος Ιωάννης
Παπακονδύλης Αριστοτέλης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταλλοχλωρίδια; Μέταλλα μετάπτωσης; Καμπύλες δυναμικής ενέργειας; Κβαντικοί υπολογισμοί πρώτων αρχών; Ενέργειες δεσμού; Φασματοσκοπικές σταθερές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
115 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)