Οι φυσικές επιστήμες και το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Περίληψη

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη θέση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή του (1837) μέχρι τη συγκρότηση ανεξάρτητης Φυσικομαθηματικής Σχολής (1904). Αρχικά εξετάζεται, βάσει της πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας, η οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης στις κύριες επιστημονικές δυνάμεις της εποχής, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και εν τέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι διαφορετικοί προσανατολισμοί σε κάθε χώρα. Ακολούθως η διατριβή στρέφεται στην εκπαιδευτική πολιτική των πρώτων δεκαετιών της ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Το κύριο σώμα της αποτελεί αφενός η εξέταση της οργάνωσης και λειτουργίας του Φυσικού και Μαθηματικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, αφετέρου η μελέτη των επιστημονικών κλάδων που θεραπεύτηκαν στο εσωτερικό τους, δηλαδή των μαθηματικών επιστημών και κυρίως της φυσικής, της χημείας και της φυσικής ιστορίας. Μέσα από τη μελέτη της ζωής, του έργου και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we study the place and teaching of natural sciences in the University of Athens from its founding (1837) until the establishment of an independent Faculty of Mathematical and Natural Sciences (1904). Initially, based on the rich international bibliography, we study the organization of the higher education in the dominant scientific forces of this time, namely Germany, France, Great Britain and the United States of America, in order to highlight the special characteristics and different orientations of each country. In the next part of the thesis we focus on the educational policy of the Greek State during the first decades of its existence. The main part of this thesis involves the study of the structure and operation of the Sections of Mathematical and Natural Sciences in the Philosophical Faculty as well as of the scientific fields which were introduced, i.e. the mathematical sciences and especially Physics, Chemistry and Natural History. By studying the lives, the wor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29127
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29127
ND
29127
Εναλλακτικός τίτλος
Natural sciences and university in nineteenth-century greece
Συγγραφέας
Καρκάνης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Ασημακόπουλος Μιχαήλ
Νικολαΐδης Ευθύμιος
Θεοτοκάς Νικόλαος
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
Φίλη Χριστίνα
Γαβρόγλου Κωνσταντίνος
Αραγεώργης Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία πανεπιστημίων; Ιστορία ανώτερης εκπαίδευσης; Ιστορία επιστημών; Πανεπιστήμιο Αθηνών; Φυσικό και Μαθηματικό Τμήμα; Φυσικές επιστήμες; 19ος αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 836 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)