Προσδιορισμός οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών δεικτών στο υπεζωκοτικό υγρό και στον ορό ασθενών με υπεζωκοτική συλλογή

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του 8-ισοπροστανίου(8-isoprostane) και της υπεροξειδικής δισμουτάσης χαλκού/ψευδαργύρου(CuZnSOD), στο υπεζωκοτικό υγρό(ΥΥ) και στον ορό ασθενών με εξιδρωματική υπεζωκοτική συλλογή, ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος τους στη παθογένεση των υπεζωκοτικών συλλογών και η χρησιμότητά τους στη διάκριση των επιπλεγμένων από τις μη επιπλεγμένες παραπνευμονικές συλλογές. Υλικό & Μέθοδος: Μελετήθηκαν 214 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, οι συλλογές των οποίων ταξινομήθηκαν στις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με τη τελική διάγνωση. Κακοήθεια(n=88), φυματιώδης πλευρίτιδα(n=24), μη επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή(ΜΕΠΣ)(n=31), επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή(ΕΠΣ)(n=20), εμπύημα(n=17) και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια(Διίδρωμα)(n=34). Το 8-isoprostane και η CuZnSOD προσδιορίστηκαν με ELISA. Αποτελέσματα: Στο ΥΥ τo 8-isoprostane βρέθηκε αυξημένο στις ΠΣ(55.71 pg/mL) συγκριτικά με τις κακοήθεις(25.10 pg/mL, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The assessment of 8-isoprostane and Copper/Zinc Superoxide Dismutase (CuZnSOD) in pleural fluid (PF) and serum of patients with exudative pleural effusion in order to examine their role in the pathogenesis of pleural effusions and their diagnostic value in the differentiation between complicated and uncomplicated parapneumonic effusions. Materials and methods: We studied 214 consecutive patients with pleural effusions were admitted in the Respiratory Department of the University Hospital of Larissa. The effusions were classified as malignant (n=88), tuberculous(n=24), uncomplicated parapneumonic effusions(UPPE)(n=31), complicated parapneumonic effusions(CPPE)(n=20), empyema (n=17), and congestive heart failure(Transudates) (n=34). 8-isoprostane and CuZnSOD levels were measured with ELISA. Results: PF 8-isoprostane levels were higher in patients with PE (55.71 pg/mL) compared to those with malignant (25.10 pg/mL, p<0.0001) and tuberculous pleural effusion (25.13 pg/mL, p<0.0001). PF/S 8 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18633
ND
18633
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of oxidant and antioxidant markers in the pleural fluid and serum of patients with pleural effusions
Συγγραφέας
Τσιλιώνη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Πνευμονολογική
Εξεταστική επιτροπή
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
Αποστολίδης Θεοχάρης
Μολυβδάς Πασχάλης-Αδάμ
Γερμένης Αναστάσιος
Δανιήλ Ζωή
Χατζόγλου Χρυσή
Λιάκος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Υπεζωκοτική συλλογή; Υπεζωκοτικό υγρό; Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου; Πνεύμονες, Οξειδωτικοί και αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί στον; 8-ισοπροστάνιο; Υπεροξειδική δισμουτάση χαλκού / ψευδαργύρου; Παραπνευμονική συλλογή; Εμπύημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
118 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)