Εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές: Η περίπτωση της Αττικής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σαν στόχο τον προσδιορισμό των πηγών των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) με τη συνδυαστική χρήση θεωρητικών μοντέλων. Η καταγραφή των πηγών των ρύπων σε μια περιοχή που παρουσιάζει έντονη αστική και βιομηχανική δραστηριότητα, αποτελεί μια πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, δεδομένου ότι όλες οι πηγές και ειδικότερα οι ανθρωπογενείς μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς των διαφόρων πηγών ρύπανσης στις περιοχές ενδιαφέροντος καθώς και την ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς αυτής. Ουσιαστικά με τη βοήθεια των μεθόδων αυτών, που ονομάζονται μέθοδοι «source apportionment», πραγματοποιείται καταμερισμός των συγκεντρώσεων των παρατηρούμενων ρύπων στις πηγές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η ανίχνευση ομάδων πηγών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη χημική τους σύσ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18478
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18478
ND
18478
Εναλλακτικός τίτλος
Polycyclic aromatic hydrocarbons estimation in urban and suburban areas: The case of Attica
Συγγραφέας
Μιχόπουλος, Ιωάννης του Αντώνιος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρτζης Ιωάννης
Στούμπος Αθανάσιος
Κικινίδης Ευστάθιος
Σίσκος Παναγιώτης
Θεοχαράτος Γεώργιος
Ανδρονόπουλος Σπυρίδων
Μαρνέλλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Μέθοδοι ποσοτικοποίησης συνεισφοράς ρύπων (CMB, PCA, PMF); Μετεωρολογικό μοντέλο MM5; Μέθοδος προσδιορισμού οπισθοτροχιών σωματιδίων (HYSPLIT); Συνδυαστική χρήση μεθόδων; Χωρικός προσδιορισμός πηγών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
162 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)