Ανάλυση μηχανικής συμπεριφοράς οστών - εμφυτευμάτων με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Περίληψη

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι βασική θεραπεία για ένα μεγάλο αριθμό παθήσεων αυτής της άρθρωσης. Ο έντονος τρόπος ζωής δημιούργησε την ανάγκη για νέα σχέδια εμφυτευμάτων. Στις μέρες μας γίνεται εκτεταμένη χρήση των διαιρούμενων συστημάτων ΟΑΙ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σύνθετες κλινικές περιπτώσεις. Επίσης οι μηριαίες κεφαλές μεγάλης διαμέτρου (BFH) στοχεύουν στην αντιμετώπιση επιπλοκών, όμως η συνολική επίδραση της διαιρετότητας στη μηχανική συμπεριφορά της περιοχής αυτής δεν είναι ευρέως τεκμηριωμένη. Προς την κατεύθυνση αυτή η παρούσα μελέτη επιδίωξε την διερεύνηση των αναπτυσσόμενων τάσεων & παραμορφώσεων με την μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων με στόχο την τεκμηρίωση των εμβιομηχανικών συνθηκών εφαρμογής τους. Έτσι με την μέθοδο των ΠΣ ερευνήθηκε η εμβιομηχανική συμπεριφορά ενός εμπορικού διαιρούμενου συστήματος ΟΑΙ, προκειμένου να συσχετισθούν τα εξαγόμενα αποτελέσματα με αντίστοιχες κλινικές παρατηρήσεις. Ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, εστιάζοντας στην κλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Total hip arthroplasty (THA) is nowadays a common treatment for a large number of pathological cases regarding the hip joint and is considered as the most successful orthopedic operation. With the mean age of patients constantly decreasing and a more intense way of life, the need for versatile implant designs has arisen. Currently modular hip implant systems are used extensively in order to compensate for difficult occasions. In addition to this, femoral heads of bigger diameter (BFH) have been introduced to deal with several issues, although the overall influence of modularity on the mechanical behavior on the bone-implant assembly is not widely documented. Towards this direction, the current study aims to investigate the biomechanical behavior of a commercial THA implant, using the finite element method. Computed tomographies of a cadaveric femur were used as raw data and processed along with a Profemur-E system with variable heads that was digitized. This led to a complete assembly ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18209
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18209
ND
18209
Εναλλακτικός τίτλος
Finite element analysis of the mechanical behaviour of bone - implants
Συγγραφέας
Θεοδώρου, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εξεταστική επιτροπή
Προβατίδης Χριστόφορος
Διπλάρης Στέφανος
Αντωνιάδης Ιωάννης
Τσαγγάρης Σωκράτης
Μέγας Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος Ηλίας
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ολική αρθροπλαστική ισχίου; Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων; Διαιρούμενα εμφυτεύματα; Διαιρούμενοι αυχένες; Σύστημα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου Profemur-E; Προεγχειριτικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
335 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)