Τυρφογένεση και εξελικτική πορεία τυρφώνων στην Ελλάδα

Περίληψη

Η γεωλογική μελέτη των σύγχρονων τυρφογενετικών περιβαλλόντων συμβάλλει στην κατανόηση των λειτουργιών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του σχηματισμού των γαιανθράκων σε παλιότερες γεωλογικές εποχές. Στην παρούσα διατριβή διερευνώνται οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο τυρφογενές στρώμα, έτσι ώστε να ανιχνευθούν οι μεταβολές των φυσικών, πετρογραφικών και χημικών χαρακτηριστικών των οργανικών ιζημάτων συναρτήσει των παραμέτρων τυρφογένεσης, όπως το κλίμα και οι τοπικές γεωλογικές συνθήκες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ερμηνεία των σταδίων μετασχηματισμού της αρχικής φυτικής ύλης σε τύρφη, κατά τα στάδια της χουμοποίησης και ζελατινοποίησης, καθώς και η αντιστοίχιση των διεργασιών με συγκεκριμένες οικολογικές συνθήκες. Απώτερο στόχο συνιστά η μοντελοποίηση παλαιοπεριβαλλόντων γένεσης των γαιανθράκων. Τέλος αξιολογείται η συμπεριφορά των ορυκτών, η γεωχημική συγγένεια και η κινητικότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The geological study of modern peat-forming environments contributes significantly to the understanding of the complexity of the mire functions, as well as the effective management of these sensitive ecosystems; it is the key to elucidate the coal-forming conditions that prevailed during past geological times. The present study focuses on the processes taking place in the peatigenic layer (acrotelma), in order to trace the alteration of physical, chemical and petrographical features of the organic sediments in connection with the peat forming factors, such as the climate conditions and the local geological frame. It is of particular interest to detect the transformation stages of the initial plant material to peat constituents, and the correspondence to the respective ecological conditions. The ulterior aim is to propose a model for interpreting the coal-forming palaeoenvironmental conditions. Finally, the mobility of the toxic trace elements is evaluated, in case of peat utilization f ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17774
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17774
ND
17774
Εναλλακτικός τίτλος
Peat formation and evolution of peatlands in Greece
Συγγραφέας
Καλαϊτζίδης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Εξεταστική επιτροπή
Χρηστάνης Κίμων
Αντωνιάδης Πρόδρομος
Ζεληλίδης Αβραάμ
Βαρνάβας Σωτήριος
Κοντόπουλος Νικόλαος
Τσώλη-Καταγά Παναγιώτα
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Τύρφη; Λιγνίτης, Γένεση; Γαιάνθρακες; Γαιάνθρακες, Γεωλογία; Τυρφώνας Φιλίππων; Τυρφώνας νησιού; Τυρφώνας κεριού; Γεωχημεία; Ορυκτολογία; Πετρολογία, Οργανική; Ορυκτοχημεία τύρφης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
532 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)