Η στρατηγική της εταιρικής διακυβέρνησης και η σπουδαιότητά της στην λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων: η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών

Περίληψη

Η εφαρμογή σωστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και παράλληλα προστατεύουν τόσο τα ενδιαφέροντα των μετόχων όσο και των άλλων ενδιαφερομένων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Υπό την έννοια αυτή, η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το ζήτημα της μη συνετής διαχείρισης των κεφαλαίων των μετόχων αλλά και των άλλων επενδυτών από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτά των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στο θέμα της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στο χώρο των Ελληνικών τραπεζών, αναγνωρίζοντας τόσο την σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης στην διαμόρφωση θετικού επενδυτικού κλίματος όσο και τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην στήριξη και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The implementation of best corporate governance practices constitutes strategic advantage for the corporations, which focus on long term economic benefits. Alongside, these practices protect the interests of shareholders, stakeholders and the society’s in general. In this respect, the recent financial crisis showed the importance of the sensible management of shareholders’ capital and all the other investors from the senior executives of the corporations and especially from those of the financial institutions. This dissertation focuses on the implementation of corporate governance in the Greek banking sector, recognizing the importance of corporate governance in the formation of a positive investment climate and the primary role that banks play in the economy’s support and development. The purpose of this research is to detect and analyze the most important factors that were influenced by the implementation of the corporate governance and to offer suggestions for improvements of the ef ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17315
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17315
ND
17315
Εναλλακτικός τίτλος
The corporate governance strategy and its importance of financial decision making: the case of the greek banks
Συγγραφέας
Εμμανουηλίδης, Ξενοφών (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαϊδης Χρήστος
Λαζαρίδης Ιωάννης
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Νούλας Αθανάσιος
Σουμπενιώτης Δημήτρης
Παπαναστασίου Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Γιώργος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εταιρική διακυβέρνηση; Στρατηγική; Χρηματοοικονομικές αποφάσεις; Ελληνικός τραπεζικός τομέας; Διαφορετικότητα τραπεζών; Διοικητικά συμβούλια; Έλεγχος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)