Αξιοποίηση καολινών στην τεχνολογία σκυροδέματος

Περίληψη

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι η Αξιοποίηση Καολινών στην Τεχνολογία Σκυροδέματος. Ο καολινίτης, το κύριο ορυκτολογικό συστατικό του καολίνη, μετατρέπεται κατά τη διάρκεια θερμικής επεξεργασίας σε μετακαολινίτη, υλικό με αξιόλογη ποζολανική δραστικότητα. Στόχος της εργασίας είναι η αξιοποίηση Ελληνικών καολινιτικών κοιτασμάτων φτωχών σε καολινίτη για την παραγωγή μετακαολίνη και η χρήση του μετακαολίνη αυτού στην παραγωγή σκυροδέματος υψηλής απόδοσης (high performance concrete). Η εργασία περιλαμβάνει 3 διακριτά στάδια: Επιστημονική εμβάθυνση στη διεργασία της θερμικής μετατροπής του καολίνη και στη δραστικότητα του παραγόμενου μετακαολίνη. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει i) την επιλογή και τον πλήρη χαρακτηρισμό Ελληνικών καολινών με διαφορετική χημική και ορυκτολογική σύσταση, ii) την αριστοποίηση της θερμικής κατεργασίας του καολίνη μέσω της μελέτης της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων (χρόνος, θερμοκρασία, κοκκομετρία), iii) τη διερεύνηση της σχέσης "δομής του καολινίτη" και "δρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is the Exploitation of Kaolins in Concrete Technology. Kaolinite, the main mineral in kaolin, is transformed, after thermal treatment, in metakaolinite, a material with a remarkable pozzolanic reactivity. The target of this work is the exploitation of Hellenic poor kaolinitic deposits for the production of metakaolin and its use for the production of high performance concrete. The dissertation comprises three well defined stages. Thorough study of the kaolin thermal treatment and the reactivity of the produced metakaolin. This stage includes i) the selection and full characterization of Hellenic kaolins having different chemical and mineralogical composition, ii) the optimization of thermal treatment as far as time, temperature and fineness are concerned, iii) the investigation of the relation between the kaolin's structure and the reactivity of the produced metakaolin and iv) the study of the pozzolanic reaction of metakaolin. As it is concluded the cr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16594
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16594
ND
16594
Εναλλακτικός τίτλος
Exploitation of kaolins in concrete technology
Συγγραφέας
Μπαδογιάννης, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιβιλής Σωτήριος
Κακάλη Γλυκερία
Μουτσάτσου Αγγελική
Σπυρέλλης Νικόλαος
Σιμιτζής Ιωάννης
Καρύδης Παναγιώτης
Περράκη Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Καολίνη; Μετακαολίνης; Σκυρόδεμα; Θερμική μετατροπή; Ανθεκτικότητα; Ποζολανικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
238 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)