Κατηγορηματικά ονόματα: μέθοδος ανάλυσής τους για ηλεκτρονικές εφαρμογές

Περίληψη

Κατηγορηματικά ονόματα (Npred) είναι τα αφηρημένα ουσιαστικά που συνδυάζονται φραστικά με απολεξικοποιημένα ρήματα όπως κάνω, έχω, είμαι σε και τα οποία αποτελούν το κατηγόρημα μιας πρότασης. Οι συνδυασμοί αυτοί καθορίζονται σημασιολογικά από το Npred ενώ το ρήμα τους τοποθετεί στο χρόνο και τους εφοδιάζει με ένα πρόσωπο. Υφίστανται μετασχηματισμούς που δεν αλλοιώνουν τη σημασία της αρχικής πρότασης και οι οποίοι διευθετούνται με τη βοήθεια των προσδιοριστών, που έχουν ως επί το πλείστον τη μορφή άρθρων. Η δομή της πρότασης (με κάνω και Npred) εξετάζεται συντακτικο-σημασιολογικά σε πίνακες του Λεξικού-Γραμματικής οι οποίοι μετατρέπονται στη συνέχεια σε παραμετροποιημένα πεπερασμένα αυτόματα(γράφους) που εφοδιάζουν τον Η/Υ με τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Predicative nouns are the abstract nouns which combine with verbs void of meaning such as do, have, be + preposition and which are the predicate of a sentence. These combinations get their meaning from the Npred (predicative noun) while the verb defines the tense and the person. They undergo transformations which do not change the meaning of the initial sentence and which are realised with the help of the determiners which come in the form of articles. The construction of the sentence is examined syntactically and semantically in the frame of lexicon-grammar tables which are afterwards transformed to graphs in order to provide the PC with the corresponding information.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15345
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15345
ND
15345
Εναλλακτικός τίτλος
Predicative nouns: methods of analysis for electronic applications
Συγγραφέας
Σφέτσιου, Βασιλεία
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κυριακοπούλου Παναγιώτα
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Συμεωνίδου-Χριστίδου Αριστέα-Νικολέτα
Χρυσουλίδης Δημήτριος
Καρανίκας Κωνσταντίνος
Φραντζή Αικατερίνη
Πολίτης Περικλής
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Κατηγορηματικά ονόματα; Υποστηρικτικά ρήματα; Εναλλακτικά ρήματα; Λεξικά; Γραμματική; Προσδιοριστές; Μετασχηματισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)