Πειραματική και θεωρητική μελέτη του ενδο- και δια-μοριακού δεσμού υδρογόνου σε αλκοξυαλκοόλες

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, εξετάζεται πειραματικά ο δεσμός υδρογόνου με τη μέτρηση φασματοσκοπικών, θερμοδυναμικών και φυσικών ιδιοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από αυτόν και αναπτύσσεται το θεωρητικό μοντέλο περιγραφής και πρόβλεψης αυτών των ιδιοτήτων. Οι ουσίες που επιλέχτηκαν για τη μελέτη του δεσμού υδρογόνου είναι οι αλκοξυαλκοόλες, μια σειρά ενώσεων που περιέχουν δύο χαρακτηριστικές ομάδες στο μόριο, το αιθερικό οξυγόνο και το υδροξύλιο. Επομένως, οι ενώσεις αυτές στην καθαρή τους μορφή έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου είτε μεταξύ των υδροξυλίων των γειτονικών μορίων, είτε μεταξύ του υδροξυλίου και του αιθερικού οξυγόνου των γειτονικών μορίων, είτε τέλος μεταξύ του υδροξυλίου και του αιθερικού οξυγόνου στο ίδιο μόριο. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν η 2-μεθοξυαιθανόλη και η 2-αιθοξυαιθανόλη στα μίγματά τους με μη πολικές ενώσεις, τους υδρογονάνθρακες κ-εξάνιο, κυκλοεξάνιο, κ-οκτάνιο και βενζόλιο, καθώς επίσης και με το διοξείδιο του άνθρακα. Στο πειραματικό μέρος της ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present dissertation, the hydrogen bond is examined experimentally by means of measurement of spectroscopic, thermodynamic, and physical properties which are affected by it. A theoretical model for the correlation and prediction of these properties is developed. The materials used for measuring the hydrogen bonding are alkoxyalcohols, a series of compounds which have two characteristic groups in their molecule, the etheric oxygen and the hydroxyl. Therefore, these compounds in pure state have the ability to form hydrogen bonds either between the hydroxyl groups of the neighboring molecules, or between the hydroxyl group and the etheric oxygen of the neighboring molecules, or between the hydroxyl group and the etheric oxygen of the same molecule. Thus, the materials used are 2-ethoxyethanol and 2-methoxyethanol in their mixtures with non-polar (inert) compounds which are n-hexane, cyclohexane, n-octane, and benzene, and also carbon dioxide. In the experimental part, the infrared ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15288
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15288
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental and theoretical study of intro- and inter-molecular hydrogen bond in alkoxyalcohols
Συγγραφέας
Μισοπολινού - Τάταλα, Δουκαίνη
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Ασσαέλ Μάρκος
Παπαγεωργίου Βασίλειος
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Γιαννακουδάκης Ανδρέας
Ριτζούλης Γεώργιος
Τζήμου Ρωξάνη
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Δεσμός υδρογόνου; Φάσμα υπερύθρου; Ισορροπία φάσεων; Ενθαλπία ανάμιξης; Θεωρία δικτυακού ρευστού; 2-αιθοξυαιθανόλη; Διηλεκτρική σταθερά; Παράγοντας συσχέτισης g
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
166 σ., εικ.