Πρόβλεψη της κατανομής μεγέθους σωματιδίων σε αντιδραστήρες πολυμερισμού αιωρήματος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα γενικευμένο μαθηματικό μοντέλο δυναμικής προσομοίωσης της διεργασίας πολυμερισμού αιωρήματος με στόχο την πρόβλεψη του βαθμού μετατροπής του μονομερούς, και των μοριακών και μορφολογικών ιδιοτήτων του παραγόμενου πολυμερούς (π.χ., μέσα μοριακά βάρη, κατανομή μοριακού βάρους, μέσο μέγεθος και κατανομή μεγέθους των πολυμερικών σωματιδίων, εσωτερικό πορώδες σωματιδίων και φαινόμενη πυκνότητα του παραγόμενου προϊόντος). Για τον υπολογισμό των μοριακών ιδιοτήτων του πολυμερούς χρησιμοποιήσαμε μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία, ενώ αναπτύξαμε δύο νέα κινητικά μοντέλα για την περιγραφή της θερμικής εκκίνησης του στυρενίου και της κινητικής της αντιδράσεως πολυμερισμού ελευθέρων ριζών παρουσία δι-δραστικών εκκινητών. Ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους και της κατανομής μεγέθους των πολυμερικών σωματιδίων βασίστηκε σε δύο μοντέλα πληθυσμιακού ισοζυγίου. Το πρώτο μοντέλο κάνει την παραδοχή της ομοιογένειας του τυρβ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is concerned with the development of a generalized mathematical model for the simulation of the dynamic operation of the suspension polymerization process and the prediction of the monomer conversion and the molecular and morphological properties of the polymer (e.g., average molecular weights, molecular weight distribution, particle size distribution and mean particle size, grain porosity and bulk density). For the prediction of the molecular properties of the polymer several mathematical models from the literature were used, while we have developed two new algorithms for the description of the thermal polymerization of styrene and the free-radical polymerization in the presence of bifunctional initiators. The prediction of the mean particle size and the particle size distribution is based on two population balance models. The first one assumes a homogeneous turbulent flow field around the reactor and was used for the simulation of laboratory suspension polyme ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15277
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15277
ND
15277
Εναλλακτικός τίτλος
Prediction of perticle size distribution in suspension polymerization reactors
Συγγραφέας
Κωτούλας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Νύχας Σταύρος
Γούλας Απόστολος
Αναστασιάδης Σπύρος
Νταουτίδης Πρόδρομος
Θεοδώρου Δώρος
Παγιατάκης Αλκιβιάδης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμερισμός ελεύθερων ριζών; Πολυμερισμός αιωρήματος; Πολυβινυλοχλωρίδιο; Πολυστυρένιο; Διάσπαση σταγόνων; Συστωμάτωση σταγόνων; Ανάμιξη; Μορφολογία σωματιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)