Δυναμική προσομοίωση και μη-γραμμική βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών πολυμερισμού

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται μαθηματικά μοντέλα για την υπολογιστική προσομοίωση της δυναμικής λειτουργίας διαφόρων βιομηχανικών διεργασιών πολυμερισμού που διεξάγονται με τον μηχανισμό ελευθέρων ριζών. Για την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων, χρησιμοποιήθηκε ένας γενικευμένος κινητικός μηχανισμός ώστε να περιγραφεί η κινητική των αντιδράσεων πολυμερισμού και να διατυπωθούν οι εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου (Ε.Π.Ι.) για τις ‘ενεργές’ και τις ‘νεκρές’ πολυμερικές αλυσίδες. Η ορθή επίλυση των Ε.Π.Ι. είναι δυνατό να οδηγήσει στον ακριβή υπολογισμό των μοριακών χαρακτηριστικών των πολυμερών (π.χ., κατανομή μοριακού βάρους (ΚΜΒ), συνδυασμένη κατανομή μοριακού βάρους – αριθμού διακλαδώσεων μεγάλου μήκους (ΚΜΒ – ΑΔΜΜ), κ.α.) που συνδέονται άμεσα με τις σπουδαιότερες μηχανικές και ρεολογικές ιδιότητες των πολυμερικών προϊόντων. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στην περιγραφή των φαινομένων διάχυσης παρουσιάζοντας μαθηματικά μοντέλα τα οποία παρέχουν ποσοτικά την εξάρτηση των μοριακών ιδιοτήτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work is concerned with the development of mathematical models for the computer simulation of the dynamic operation of various industrial free-radical polymerization processes. For the development of the mathematical models, a generalized comprehensive kinetic mechanism was utilized for the description of the polymerization kinetics and the derivation of the population balance equations (PBEs) for the ‘live’ and ‘dead’ polymer chains. The correct solution of the PBEs can lead to the accurate calculation of the molecular characteristics of the polymers (e.g., molecular weight distribution (MWD), joint molecular weight – long chain branching distribution (MW-LCBD), etc.) that are directly related to the most significant mechanical and rheological characteristics of the polymer products. Much attention was given in the description of the diffusion phenomena presenting appropriate mathematical terms that quantitatively describe how these phenomena affect the polymer production a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15210
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15210
ND
15210
Εναλλακτικός τίτλος
Dynamic simulation and nonlinear optimization of industrial polymerization processes
Συγγραφέας
Κράλλης, Απόστολος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων. Εργαστήριο Β' Χημικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Νυχάς Σταύρος
Σταματούδης Μιχαήλ
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Σπυρίδων
Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Δώρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιομηχανικές διεργασίες πολυμερισμού; Δυναμική προσομοίωση; Διδραστικοί εκκινητές; Κατανομή μοριακού βάρους; Κατανομή διακλαδώσεων μεγάλου μήκους; Δυναμική βελτιστοποίηση; Πληθυσμιακά ισοζύγια; Αριθμητικές μέθοδοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
382 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)