Μαθηματική προσομοίωση της κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού ελεύθερων ριζών και πρόβλεψη των μοριακών ιδιοτήτων των πολυμερών

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός γενικευμένου μαθηματικού κινητικού μοντέλου για την προσομοίωση μια μεγάλης κατηγορίας αντιδράσεων πολυμερισμού ελευθέρων ριζών. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού με ένα, δύο και τρία μονομερή ταυτόχρονα ενώ καταδεικνύεται η δυνατότητα για εύκολη επέκταση του μοντέλου σε συστήματα με πάνω από τρία μονομερή. Επίσης, παρουσιάζονται εφαρμογές του προσομοιωτή κάτω από ποικίλες συνθήκες λειτουργίας σε πολυμερισμούς μάζας, διαλύματος και αιωρήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή με θεωρητικούς και μαθηματικούς όρους των φαινομένων διάχυσης και πως αυτά επηρεάζουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του συστήματος και κατ’ επέκταση τις μοριακές ιδιότητες των παραγόμενων πολυμερών. Επίσης, παρουσιάζονται οι προβλέψεις του κινητικού μοντέλου όσον αφορά τις κατανομές ορισμένων σημαντικών μοριακών ιδιοτήτων όπως το μοριακό βάρος, η σύσταση συμπολυμερούς και το μήκος αλληλουχίας των μονομερών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study the development of a generalized mathematical kinetic model is presented for the description of a large group of free radical polymerization reactions. Particularly, the kinetics of polymerization reactions are described with one, two and three monomers being present simultaneously, while it is shown the capability for an easy extension of the model to polymerization systems with more than three monomers. Furthermore, the developed model is applied to bulk, solution and suspension polymerizations and under different operating conditions. Particular emphasis is given in the description of the diffusion phenomena, with theoretical and mathematical terms, and how these phenomena affect the physicochemical properties of the system and, through them, the molecular properties of the polymer produced. Moreover, the predictions of the kinetic model are presented concerning the distributions of some important molecular properties like the molecular weights, copol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30459
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30459
ND
30459
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical modeling of free radical polymerization reaction kinetics and prediction of the molecular properties of polymers
Συγγραφέας
Κεραμόπουλος, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων. Εργαστήριο Β' Χημικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Νύχας Σταύρος
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Ασσαέλ Μάρκος
Καράμπελας Αναστάσιος
Στουκίδης Μιχάλης
Σιμιτζής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμερισμός ελεύθερων ριζών; Μαθηματική προσομοίωση κινητικής πολυμερισμού; Θεωρία του ελεύθερου όγκου; Κατανομή μοριακού βάρους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 258 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)