Ανάπτυξη καταλυτών με βάση τον άργυρο για την εποξείδωση ολεφινών

Περίληψη

Η καταλυτική εποξείδωση του αιθυλενίου μελετήθηκε με καταλύτες αργύρου υποστηριγμένους σε μεσοπορώδη υποστρώματα με πολύ μεγάλη ειδική επιφάνεια (800-1000 m2/g) και με διαφορετική δομή και μέγεθος πόρων (MCM-41, HMS, SBA-15, MCF, μεσοπορώδης άνθρακας), σε μικροπορώδη ζεολιθικά υλικά (σιλικαλίτης), σε τυπικά πορώδη οξείδια (TiΟ2-P25, γ-Al2O3) και σε μη-πορώδη οξείδια με ελάχιστη ειδική επιφάνεια (α-Al2O3, SiO2, TiΟ2-ρουτίλιο). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μεταβολής της θερμοκρασίας κατά την καταλυτική εποξείδωση του αιθυλενίου, έδειξαν ότι οι καταλύτες υποστηριγμένοι στα μεσοπορώδη πυριτικά υποστρώματα είναι δραστικοί και εκλεκτικοί προς την παραγωγή αιθυλενοξειδίου. Η δραστικότητα και εκλεκτικότητα των καταλυτών αυτών μεταβαλλόταν ανάλογα με τα πορώδη χαρακτηριστικά του φορέα για το ίδιο ποσοστό Ag (για παράδειγμα 9% κ.β. Ag) ενώ για όλους τους καταλύτες υποστηριγμένους σε μεσοπορώδη υλικά παρατηρήθηκε αύξηση της δραστικότητας και της εκλεκτικότητας με τη περιεκτικότητα των καταλυτών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ethylene epoxidation have been studied with silver catalysts supported on mesoporous materials with very large surface area (800-1000 m2/g) and different porous structure and pores size (MCM-41, HMS, SBA-15, MCF, mesoporous C), microporous silicate materials (silicalite), typical porous oxides (TiΟ2-P25, γ-Al2O3) and non-porous oxides with very low surface area (α-Al2O3, SiO2, TiΟ2-rutile). The results of temperature screening experiments showed that the catalysts supported on mesoporous silicate supports are active and selective towards production of ethylene oxide. The activity and selectivity of these catalysts depended on the porous characteristics of the support for catalysts with the same silver content (e.g. 9% Ag) and were increasing with the silver content. The catalysts based on mesoporous materials with high silver content (41% Ag) exhibited much larger activity and yield towards ethylene oxide and similar selectivity (35-40%) in comparison with the catalysts based on ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15273
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15273
ND
15273
Εναλλακτικός τίτλος
Development of silver-based catalysts for olefins epoxidation
Συγγραφέας
Φωτόπουλος, Απόστολος (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μάτης Κωνσταντίνος
Βερύκιος Ξενοφών
Λεμονίδου Αγγελική
Μαύρος Παύλος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Καραπάντσιος Θεόδωρος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Καταλύτες; Υλικά, Μεσοπορώδη; Άργυρος; Εποξείδωση; Ολεφίνες; Αιθυλένιο; Αιθυλενοξείδιο; Προπυλενοξείδιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)