Μελέτη των δυναμικών ιδιοτήτων εδαφών στη συσκευή στήλης-συντονισμού

Περίληψη

Στόχος της εργασίας που παρουσιάζεται στη διατριβή αυτή είναι η διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων φυσικών εδαφών από την Ελλάδα και την Κύπρο στη συσκευή στήλης-συντονισμού. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε το μέτρο διάτμησης, G, και ο λόγος στρεπτικής απόσβεσης, DT, σε ανόργανα και οργανικά καθώς επίσης και συμπυκνωμένα εδάφη, και μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων παραμέτρων, όπως η ενεργή ισότροπη τάση, η διατμητική παραμόρφωση, η πλαστικότητα και η εδαφική σύνθεση και δομή στις ιδιότητες αυτές. Η διαθεσιμότητα ενός σχετικά μεγάλου αριθμού δεδομένων σε φυσικά εδάφη επιτρέπει τον υπολογισμό συσχετίσεων μεταξύ των φυσικών και των δυναμικών ιδιοτήτων και αποβλέπει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Αναλυτικότερα, οι συσχετίσεις αυτές αφορούν στο μέγιστο μέτρο διάτμησης, Gmax, στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης, DTmin, στη μεταβολή του μέτρου διάτμησης, G, και του λόγου στρεπτικής απόσβεσης, DT, με τη διατμητική παραμόρφωση, και στην αύξηση της πίεσης του ύδατος των πόρων, Δu, κατά τη δυν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the work presented in this thesis is the investigation of dynamic properties of natural soils from Greece and Cyprus in the resonant-column aparratus. Specifically, the shear modulus, G, and shear damping ratio, DT, of inorganic and organic, as well as compacted soils, were determined and the effect of various parameters, such as effective isotropic stress, shear strain, plasticity, soil composition and structure, on the above properties was studied. The availability of a relative large number of data for natural soils allowed the establishment of empirical correlations between dynamic and physical properties, allowing thus the establishment of a database. In particular, such correlationships were established for the small-strain shear modulus, Gmax, the damping ratio, DTmin, the variation of shear modulus, G, and damping ratio, DT, with shear strain, and excess pore water pressure development, Δu, during dynamic loading. The most important parameters affecting shear mod ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15174
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15174
ND
15174
Εναλλακτικός τίτλος
The study of dynamic properties of soils in the resonant-column apparatus
Συγγραφέας
Καλλιόγλου, Πολυξένη (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Πιτιλάκης Κυριαζής
Τίκα Θεοδώρα
Χατζηγώγος Θεόδωρος
Παπαχαρίσης Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Τσότσος Στέφανος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Συσκευή στήλης-συντονισμού; Δυναμικές ιδιότητες; Μέτρο διάτμησης; Λόγος στρεπτικής απόσβεσης; Διατμητική παραμόρφωση; Οριακή ελαστική παραμόρφωση; Οριακή παραμόρφωση μεταβολής όγκου; Ανόργανα εδάφη; Οργανικά εδάφη; Συμπυκνωμένα εδάφη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (292 σ. ; 440 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)