Αντισεισμικός σχεδιασμός με κριτήρια επιτελεστικότητας και μέθοδοι ενίσχυσης θεμελιώσεων σε ρευστοποιήσιμα εδάφη

Περίληψη

Η εκδήλωση ρευστοποίησης λόγω σεισμού προκαλεί σημαντική απομείωση της διατμητικής αντοχής του εδάφους, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση δυναμικών καθιζήσεων σε επιφανειακές θεμελιώσεις τεχνικών έργων, καθώς και την προσωρινή απομείωση της μετασεισμικής φέρουσας ικανότητας των θεμελιώσεων αυτών έως και την αστοχία. Η ισχύουσα φιλοσοφία σχεδιασμού στις συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες, περιλαμβάνει τη θεμελίωση των τεχνικών έργων με τη χρήση πασσάλων, οι οποίοι παρακάμπτουν το ρευστοποιήσιμο στρώμα και μεταφέρουν τα φορτία της κατασκευής σε βαθύτερες, μη-ρευστοποιήσιμες εδαφικές στρώσεις. Παράλληλα, για την απομείωση των προκαλούμενων ροπών στους πασσάλους, το περιβάλλον έδαφος συχνά βελτιώνεται με τη χρήση δυναμικής συμπύκνωσης, καθώς και χρήση χαλικοπασσάλων/στραγγιστηρίων.Πειραματικά αποτελέσματα και επιτόπου παρατηρήσεις, [Cascone & Bouckovalas (1998), Liu & Dobry, (1997), Dashti et al. (2008), Sitar & Hausler, (2012)] υποδεικνύουν ότι η παρουσία μιας μη-ρευστοποιήσιμης ζώνης εδάφους, ικα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Seismic induced liquefaction causes severe shear strength degradation of the foundation soil, which may lead to the accumulation of excessive seismic settlements as well as to post-shaking bearing capacity failure. The design philosophy characterizing current practice, involves the installation of pile foundations, which essentially bypass the liquefiable layer and transfer the structure loads to deeper and non-liquefiable strata. In parallel, the liquefiable layer is often improved against excess pore pressure built up using gravel drains, while some degree of densification is obtained during their installation.Recent experimental and theoretical studies on the seismic response of shallow foundations on liquefiable soils [Cascone & Bouckovalas (1998), Liu & Dobry, (1997), Dashti et al. (2008), Sitar & Hausler, (2012)] provide well-established evidence that the aforementioned conventional design approach may be drastically changed with beneficial effects on the overall foundation cost, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38404
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38404
ND
38404
Εναλλακτικός τίτλος
Performance based dedign and soil improvement methods of shallow foundations on liquefiable soils
Συγγραφέας
Δημητριάδη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπουκουβάλας Γιώργος
Καββαδάς Μιχαήλ
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Γαντές Χαράλαμπος
Ψυχάρης Ιωάννης
Γεωργιαννού Βασιλική
Μυλωνάκης Γιώργος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ρευστοποίηση; Επιφανειακές θεμελιώσεις; Δυναμικές καθιζήσεις; Απομειωμένη φέρουσα ικανότητα; Κριτήρια επιτελεστικότητας; Χαλικοπάσσαλοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xivii, 469 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)