Αριθμητική προσομοίωση πασσάλου υπό καθεστώς ρευστοποίησης και οριζόντιας εξάπλωσης του εδάφους

Περίληψη

Ο όρος «οριζόντια εξάπλωση» περιγράφει την ανάπτυξη την ανάπτυξη μεγάλων οριζόντιων μετατοπίσεων λόγω σεισμικά επιβαλλόμενης ρευστοποίησης, σε περιοχές με μικρή κλίση ή σε κοντά σε μικρές τοπογραφικές ανωμαλίες (π.χ. ποτάμια ή όχθες λιμνών). Η εμπειρία από πρόσφατους σεισμούς έδειξε ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί σοβαρά οριζόντια φορτία σε γεωτεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, πυλώνες γεφυρών, κτλ) και μπορεί να οδηγήσει σε εκτενείς αστοχίες. Η οριζόντια εξάπλωση μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από τις ρωγμές που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του οριζοντίως εξαπλώμενου εδάφους, κάθετα προς την κύρια διεύθυνση κίνησης του εδάφους. Η συγκεκριμένη διατριβή επικεντρώνει στην αριθμητική διερεύνηση της οριζόντιας εξάπλωσης και στην προκαλούμενη επιβολή φορτίσεων σε μεμονωμένους πασσάλους χωρίς αδρανειακές φορτίσεις από την υπερκατασκευή. Σήμερα το πρόβλημα αυτό λύνεται με ψευδο-στατικές μεθόδους οι οποίες αποτελούνται από τρία ανεξάρτητα βήματα: Πρώτο βήμα: Επιτόπου γεωτεχνική έρευνα και εκτίμη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The term “lateral spreading” describes the development of large horizontal ground displacements due to earthquake-induced liquefaction, in areas of gentle ground surface inclination or at small topographic irregularities (e.g. river and lake banks). Experience from recent earthquakes has shown that this phenomenon imposes considerable lateral loads to geotechnical works (quay walls, bridge piers, etc) and may lead to widely spread failures. Lateral spreading can be easily recognised by the cracks developed on the ground surface of the lateral spreading ground, forming perpendicular to the main direction of ground movement. This Thesis is focusing on the numerical investigation of lateral ground spreading and the associated loading of single piles without superstructure imposed inertia loads. The current practice regarding this problem is based on a pseudo-static solution, consisting of three independent steps: First step: In situ geotechnical investigation and estimation of liquefactio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16706
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16706
ND
16706
Εναλλακτικός τίτλος
Numerical simulation of sungle pile response under liquefaction-induced lateral spreading
Συγγραφέας
Βαλσάμης, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Ι.)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Γκαζέτας Γεώργιος
Γεωργιάννου Βασιλική
Πιτιλάκης Κυριαζής
Καββαδάς Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αριθμητική προσομιίωση; Ρευστοποίηση; Οριζόντια εξάπλωση; Πάσσαλοι; Βαθιές θεμελιώσεις; Σεισμική φόρτιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
611 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)