Σύγκριση μεθόδων απλής τυχαίας και συστηματικής δειγματοληψίας

Περίληψη

Δύο από τις πιο γνωστές και εύκολα χρησιμοποιούμενες μεθόδους δειγματοληψίας είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία και η συστηματική δειγματοληψία. Στην εργασία αυτή διερευνάται η ακρίβεια της απλής τυχαίας δειγματοληψίας και της συστηματικής για την περίπτωση υδρολογικών μεταβλητών. Έτσι από πληθυσμό 1339 παρατηρήσεων στην περιοχή του Αξιού για τον οποίο ήταν γνωστές οι παράμετροι ορισμένων μεταβλητών, πάρθηκε ένα απλό τυχαίο δείγμα χωρίς επανάθεση και ένα συστηματικό μεγέθους 50 παρατηρήσεων. Με τη βοήθεια των δειγμάτων αυτών εκτιμήθηκαν οι ήδη γνωστές παράμετροι του πληθυσμού. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ακατάλληλη δειγματοληψία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ΣΔ για τον υπολογισμό του μέσου όρου του ύψους βροχής αφού η διαφορά του μέσου όρου σε σχέση με αυτή του πληθυσμού έφθασε στο 63,5% ενώ η ΑΤΔ υποεκτίμησε τον μέσο όρο αφού η διαφορά έφθασε στο -6,05%. Επίσης, φαίνεται ότι η συστηματική δειγματοληψία απαιτεί μικρότερο μέγεθος του δείγματος για e=±5% και πιθανότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two of the most common and easily used methods of sampling are the simple random sampling and the systematic sampling. This research investigates the accuracy of the simple random and the systematic sampling in the case of hydrologic variables. Therefore, from a population of 1339 observations in the area of Axiou where the parameters of certain variables were known, a simple random sample and a systematic sample of 50 observations were taken. With the help of these samples the already known parameters of the population were been valuated. The principal results of the research showed that an inappropriate sampling is the systematic sampling for the calculation of the rains height average due to the difference of the average in relation to the population accounted to 63,5% although the simple random sampling underestimated the average when the difference reached -6,05%. Also, it seems that the systematic sampling demands a smaller sample for e=+-5% and probability 95%. For the same samp ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15108
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15108
Εναλλακτικός τίτλος
A comparison between the simple random sampling and the systematic sampling
Συγγραφέας
Πετρά, Ασημίνα Νικόλαος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας
Εξεταστική επιτροπή
ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παπασταύρου Αναστάσιος
Καρτέρης Μιχαήλ
Σμυρής Παύλος
Παυλίδης Θεοφάνης
Σταματέλος Γεώργιος
Λεφάκης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Απλή τυχαία δειγματοληψία; Συστηματική δειγματοληψία; Εκτίμηση μεταβλητών; Κοκκομετρία υλικών d90; Κοκκομετρία υλικών d86; Κοκκομετρία υλικών d14; Ταχύτητα ανέμου; Ύψος βροχής; Ελάχιστη θερμοκρασία; Μέγιστη θερμοκρασία; Υγρή επιφάνεια; Υγρή περίμετρο; Ταχύτητα νερού; Μέγιστη σχετική υγρασία; Ελάχιστη σχετική υγρασία; Τραχύτητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
185 σ., εικ.