Προσομοίωση παράκτιων υδροφορέων με τη συνδυασμένη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και G.I.S.

Περίληψη

Ένα ημιτρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων, που προσομοιώνει τη μόνιμη και μη μόνιμη ροή του γλυκού και του θαλασσινού νερού, τα οποία διαχωρίζονται από μια οξεία διεπιφάνεια, αναπτύχθηκε για τη μελέτη των παράκτιων υδροφορέων. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη την υδροδυναμική τόσο του θαλασσινού όσο και του γλυκού νερού. Οι εξισώσεις ροής διακριτοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Galerkin των πεπερασμένων στοιχείων. Το σύστημα των μη γραμμικών εξισώσεων που προκύπτει επιλύεται με την επαναληπτική μέθοδο Gauss - Seidel, ενώ η μη γραμμικότητα αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας επαναλήψεις Picard. Για την αποτροπή φαιμομένων αστάθειας κατά τη διαδικασία επίλυσης και για να επιτευχθεί μια πιο ομαλή λύση, χρησιμοποιείται σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο ο μέσος όρος των τριών τιμών των κορεσμένων παχών της κάθε φάσης (γλυκού και θαλασσινού νερού). Η ίδια τεχνική ακολουθείται και στην περίπτωση της υδραυλικής αγωγιμότητας όταν πρόκειται για ετερογενή υδροφορέα. Το μοντέλο επαληθεύεται σε απλές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A quasi three-dimensional finite element model that simulates both steady and transient freshwater and saltwater flow, separated by a sharp interface has been developed to study coastal aquifer systems. The model takes into account the flow dynamics of both the salt and the fresh water. The governing equations are discretized by a Galerkin finite element discretization scheme. The system of non linear equations is solved applying the Gauss - Seidel iterative method. The non linearities are treated using Picard iterations. In order to avoid instabilities during the solution process and to achieve a smoother solution, the average of the three values of saturated thickness of each liquid phase (fresh and salt water) in each finite element is used. The same technique is applied in the case of hydraulic conductivities in an heterogeneous aquifer. The model has been verified in simple cases where analytical solutions exist for steady and transient flow, both for unconfined and confined aqui ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15050
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15050
Εναλλακτικός τίτλος
Simulation of coastal aquifer with the coupled use of finite elements and G.I.S.
Συγγραφέας
Γκεμιτζή, Αλεξάνδρα Ευάγγελος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τολίκας Δημήτριος
Λατινόπουλος Περικλής
Μυλόπουλος Ιωάννης
Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας
Τσιχριντσης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Παράκτιοι υδροφορείς; Πεπερασμένα στοιχεία; Υφαλμύρωση; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Υδροφορέας Γερμασόγειας Κύπρου; Πρόγραμμα υπολογιστών Hydra; Μαθηματικά μοντέλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
192 σ., εικ.