Ανάπτυξη παλιρροϊκού μοντέλου για τη Μεσόγειο Θάλασσα με αφομοίωση αλτιμετρικών δεδομένων και δεδομένων από παλιρροϊκούς σταθμούς σε υδροδυναμικά μοντέλα

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός παλιρροϊκού μοντέλου (MEDI10) για τη Μεσόγειο Θάλασσα με αφομοίωση αλτιμετρικών δεδομένων και δεδομένων από παλιρροϊκούς σταθμούς σε υδροδυναμικά μοντέλα. Το παλιρροϊκό αυτό μοντέλο, με ανάλυση , αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό OTISoo. Στο μοντέλο αυτό αφομοιώθηκαν αλτιμετρικά δεδομένα του Topex/Poseidon και δεδομένα από 76 παλιρροϊκούς σταθμούς. Η διδακτορική αυτή διατριβή αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή σχετικά με τις παλίρροιες και στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η περιοχή μελέτης που είναι η Μεσόγειος Θάλασσα. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στη δορυφορική αλτιμετρία και στους αλτιμετρικούς δορυφόρους. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μία αναλυτική αναφορά στις παλίρροιες, ενώ στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σύγχρονα μοντέλα παλίρροιας. Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται το πακέτο προγραμματισμού OTISoo και στο 7ο κεφάλαιο η μοντελοποίηση των παλιρροιών με το OTISoo. Το 8ο κεφάλαιο ασχολεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this PhD thesis is the development of a tidal model (MEDI10) for the Mediterranean Sea using assimilation of altimetry data and tide gauge data into hydrodynamic models. This tidal model, with resolution , was developed using software OTISoo. Altimetry data of Topex/Poseidon and 76 tide gauge data were assimilated into this model. This PhD thesis consists of ten chapters. The 1st chapter deals with the historical retrospect about tides and in the 2nd chapter is described the Mediterranean Sea, which is the study area. The 3rd chapter refers to satellite altimetry, the 4th chapter deals comprehensively with tides, while in the 5th chapter are presented the modern tidal models. In the 6th and 7th chapters are described the programming package OTISoo and the modeling of tides using OTISoo respectively. The 8th chapter deals with the analysis of the tide gauge data, while in the 9th chapter is described the development of the model MEDI10. Finally, the 10th chapter refers ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28921
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28921
ND
28921
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a tidal model for the Mediterranean Sea using assimilation of altimetry data and tide gauge data into hydrodynamic models
Συγγραφέας
Παπαζαχαρίου, Δημήτρης (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αραμπέλος Δημήτριος
Τζιαβός Ηλίας
Σπαταλάς Σπυρίδων
Ρωσσικόπουλος Δημήτριος
Καλτσίκης Χριστογεώργης
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος
Τσούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Παλιρροϊκά μοντέλα; Δορυφορική αλτιμετρία; Παλιρροϊκά δεδομένα; Μεσόγειος Θάλασσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
299 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)