Ανάπτυξη και επικύρωση καταστρεπτικών και μη καταστρεπτικών μεθόδων πολυστοιχειακής ανάλυσης κεραμικών με τις τεχνικές της φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES) και της μικροφασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ (μ-XRF). Εφαρμογή στην κεραμική των αρχαίων Αβδήρων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εντάσσεται στον ευρύτερο ερευνητικό χώρο της αρχαιομετρίας. Αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας αποτέλεσε η μελέτη της κεραμικής των αρχαίων Αβδήρων με διάφορες φασματοσκοπικές μεθόδους ανάλυσης, όπως η φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής με συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) και η μικρο- φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ (μ-XRF), καθώς και με διάφορες άλλες φυσικοχημικές δοκιμές όπως η μέτρηση του πορώδους, της σκληρότητας και του χρώματος. Οι στόχοι της έρευνας περιελάμβαναν τη βελτιστοποίηση ενός πρωτοκόλλου προετοιμασίας των αρχαίων κεραμικών που πρόκειται να αναλυθούν με τη φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής με συζευγμένο πλάσμα, τη βελτιστοποίηση της μικρο-φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αρχαίων κεραμικών, τη σύγκριση των δύο παραπάνω ενόργανων μεθόδων ανάλυσης, το χαρακτηρισμό ενός πληθυσμού από 115 αρχαία κεραμικά ως προς τη στοιχειακή σύσταση τους και διάφορα άλλα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τη στατιστικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis lies in the general field of archaeometry. The main subject of the scientific research is the study of the ancient ceramics from Abdera with different spectroscopic methods of analysis as the Inductively Coupled Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES), the μ-X-ray Fluorescence Spectroscopy (μ-XRF) as well as other physicochemical techniques such as the porosity, hardness and color measurements. The research objectives include the introduction of a preparation procedure (protocol) that can be successfully applied to the analysis of ancient ceramics with the inductively coupled atomic emission spectroscopy, the improvement of the μ-X-ray fluorescence spectroscopy for the qualitative and quantitative analysis of ancient ceramics, the comparison of the above two analytical methods, the elemental and physicochemical characterization of a group of 115 ancient ceramic sherds, and the statistical processing of the analytical data by chemometrical methods (cluster analysis ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14913
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14913
ND
14913
Εναλλακτικός τίτλος
Development andvalidation of destructive and non destructive multi element methods of analysis for ceramics using the techniques of inductively coupled atomic emission spectroscopy (ICP-AES) and micro X-Ray fluorescence spectroscopy (μ-XRF). Application to the ceramics oc ancient Abdera
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Στράτης Ιωάννης
Χαμζάς Χριστόδουλος
Κωτσάκης Κωνσταντίνος
Τιβέριος Μιχαήλ
Βαρελλά Ευαγγελία
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ανθεμίδης Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαία κεραμικά; Καταστρεπτική ανάλυση; Μη καταστρεπτική ανάλυση; Μικροφασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ; Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα; Χημειομετρία; Άβδηρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
370 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)