Οικονομική ανάλυση της αειφορικής λειτουργίας προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Η περίπτωση της Δαδιάς Έβρου

Περίληψη

Οι προστατευόμενες περιοχές, με το εύρος και την μεγάλη σπουδαιότητα των λειτουργιών που επιτελούν, αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την διατήρηση των φυσικών πόρων, ενώ συγχρόνως προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες, καταδεικνύοντας έτσι την αναπόσπαστη σύνδεση του ανθρώπου και της φύσης. Συνήθως, οι οικολογικές και κοινωνικές αξίες των προστατευόμενων περιοχών υποεκτιμώνται σε βάρος των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών αξιών. Αυτό συμβαίνει διότι, ορισμένες από τις αξίες των προστατευόμενων περιοχών δύσκολα εκφράζονται με χρηματικούς όρους, καθώς δεν αποτελούν μέρος του συστήματος της αγοράς και έτσι δεν μπορούν να περιληφθούν στις συμβατικές οικονομικές αναλύσεις κόστους-οφέλους. Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αποτίμησης της συνολικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών. Η οικονομική ανάλυση χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και μεθόδους, δίνει πλέον ένα εργαλείο σε όσους ασχολούνται με την διαχείριση των φυσικών πό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Protected areas with the range and the variety of their functions, constitute an essential element in the conservation of natural resources. Diverse benefits are associated with each type of protected area, some of which can been valued easily, whereas others are difficult to measure in monetary terms. These benefits are usually referred to as social benefits and they are very important, because they signify the strong links between man and nature. Social benefits arising from protected areas are usually underestimated. This is due to the fact that certain values, such as spiritual and aesthetic values or biological diversion, can not be expressed in monetary terms since there is no market where they could be exchanged. During the last decades, several economic techniques have been developed, in an effort to estimate the total economic value of protected areas. Economic analysis employing specific methods of evaluation, offers an indispensable tool to all natural resource managers an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14729
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14729
ND
14729
Εναλλακτικός τίτλος
Economic analysis of the sustaineble function of natural protected areas. The case of Dadia, Evros
Συγγραφέας
Δημητρίου, Αγγελική του Αλκιβιάδης
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου ΝΙικόλαος
Χατζηστάθης Αθανάσιος
Χριστοδούλου Αθανάσιος
Βλάχος Χρήστος
Σμύρης Παύλος
Καραμανώλης Δημήτριος
Μπλιουμής Βάιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αειφορική ανάπτυξη; Προστατευόμενες φυσικές περιοχές; Οικονομική αποτίμηση; Περιβαλλοντικά οικονομικά; Εξαρτώμενη αποτίμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)