Η εικόνα του άλλου στα σύγχρονα τουρκικά αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και πολιτικής αγωγής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την εικόνα του “Άλλου”, όπως αυτή προβάλλεται και όπως διαμορφώνεται μέσα από το υπό έρευνα υλικό συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και Πολιτικής Αγωγής της τουρκικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η επιλογή των εν λόγω σχολικών εγχειριδίων για τη μελέτη της εικόνας του “Άλλου” βασίστηκε στην πεποίθηση ότι σε αυτά συνήθως αντικατοπτρίζονται οι κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας, καθώς επίσης και οι υφιστάμενες διακρατικές σχέσεις. Ιδιαίτερα, τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας αποτελούν τον κατεξοχήν χώρο, στον οποίο διαμορφώνονται και αναπαράγονται οι εικόνες του “εθνικού εαυτού” σε αντιπαραβολή με τον “εθνικό άλλο”. Η αντιπαραβολή αυτή στηρίζεται βασικά στην παρουσίαση της ιστορικής πορείας των λαών και των ιστορικών γεγονότων κατά τρόπο που να υποβοηθείται η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και της εθνικής ταυτότητας. Από αυτήν την άποψη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ιδιαίτερη αξία η έρευνα των κειμένων που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The starting point in the present research was the view that the image, which one shapes of the other people and cultures, is mainly based on the experiences during one’s childhood. These experiences are considerably strengthened by the way the mass media present the events all over the world and more specifically by the way the past and the present are presented in the school handbooks of the so-called ‘moralistic’ subjects (History, Civilian Education etc). From this point of view the subjects of History and Civilian Education play a decisive role in the depiction of the past and in the way events are handled. The aim of this research was to investigate the image of the ‘other’, as it appears and as it is shaped through the under research material in the specific school handbooks of History and Civilian Education of the Turkish compulsory education. The choice of the school handbooks in question for the study of the image of ‘others’ was based on the conviction that they usually refl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14651
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14651
ND
14651
Εναλλακτικός τίτλος
The image of others in the turkish curriculum and schoolbooks of history and civilians' education of the compulsory education
Συγγραφέας
Τσιανάκας, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Ξωχέλλης Παναγιώτης
Τερζής Νικόλαος
Καψάλης Αχιλλέας
Χοντολίδου Ελένη
Παπαναούμ Ζωή
Μπίκος Κωνσταντίνος
Χατζησαββίδης Σοφρώνης
Μπονίσης Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Σχολικά εγχειρίδια; Ιστορία; Πολιτική αγωγή; Υποχρεωτική εκπαίδευση; Αναλυτικά προγράμματα; Ανάλυση περιεχομένου; Τουρκία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
393 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)