ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΕΣ UV-VIS ΚΑΙ NMR

Περίληψη

ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΗΣ TRP ΚΑΙ ΤΟΥ NVA(NIC+) ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΘΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΟΥ LRF CPGLU-HIS-TRP-SER-TYR-GLY-LEU- ARG-PRO-GLY-NH2) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΜΕ ΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ: AC-TRP-X-NVA(NIC+)-NH2, CL- ΟΠΟΥ X=VAL, LEU, ALA, GLY. ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝΗ ΟΠΟΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ GLY<ALA<LEU<VAL ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΩΣ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΥ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ NMR ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (COSY, RELAYED COSY, NOESY).

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

SPECIFIC SIDE CHAIN-SIDE CHAIN INTERACTIONS BETWEEN TRP AND NVA(NIC+) HAVE BEENSUCCESSFULLY VISUALIZED BY APPLYING CHARGE TRANSFER MARKERS IN THE LRF MOLECULE (P-GLU-HIS-TRP-SER-TYR-GLY- LEU-ARG-PRO-GLY-NH2) AND ANALOGUES OF ITS CENTRALSEQUENCE, ACCORDING TO THE PROBABILITY OF B-TURN FORMATION. ON THE OTHER HAND,SIDE CHAIN-SIDE CHAIN INTERACITONS BETWEEN TYR4 AND HIS6 IN ANGIOTENSIN II, ASP-ARG-VAL-TYR-VAL-HIS-PRO- PHE, HAVE BEEN STUDIED BY THE COMBINED USE OF C.D., I.R. AND NMR EXPERIMENTS. WITH THE AIM OF FORMULATING A RATHER SIMPLE WAY TO EVALUATE LONG DISTANCE INTERACTIONS OF THIS KIND IN PEPTIDES WITH MORE OR LESS EXTENDED BACKBONE CONFORMATIONS WE HAVE SYNTHESIZED THE FOLLOWING SERIES OF TRIPEPTIDES: AC-TRP-X-NVA(NIC+)-NH2,CL- WHERE X=VAL, LEU, ALA, GLY. ALL THE FOUR ANALOGUES SHOWED A CHARACTERISTIC CHARGE TRANSFER BAND AND THE DIFFERENCES IN THE INTENSITY REVEALED AN INCREASED SIDE CHAIN-SIDE CHAIN INTERACTION IN THE ORDER OF GLY<ALA<LEU<VAL, I.E. AS THE FOLDING OF THE BACKBONE ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1036
ND
1036
Εναλλακτικός τίτλος
INVESTIGATION OF THE PEPTIDE BACKBONE FOLDINGS. SYNTHESIS AND CONFORMATIONAL ANALYSIS OF ANALOGUES OF THE CENTRAL SEQUENCE OF ANGIOTENSIN II. UV-VIS AND NMR SPECTROSCOPIES
Συγγραφέας
Μπαϊρακτάρη, Ελένη (Πατρώνυμο: Θ.)
Ημερομηνία
1988
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ-ΔΑΙΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
NMR-ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ; UV-Vis φασματοσκοπία; ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ ΑΝΑΛΟΓΑ; ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ; ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ; ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΑΜΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ; ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ; ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΠΕΠΤΙΔΙΑ; Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού; ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
-1
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)