ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ Ο-ΚΙΝΟΝΟΜΕΘΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 9,10 - ΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝΟΚΙΝΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1,2 -ΑΚΕΝΑΦΘΕΝΟΚΙΝΟΝΗΣ

Περίληψη

ΟΛΕΦΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 9(10)-ΦΑΙΝΑΝΘΡΟΝΗ-10(9)-ΣΠΕΙΡΟ (4',5'-ΔΙΥΔΡΟ- 5'- ΦΑΙΝΥΛΟ)-1',3',4'-ΔΙΟΞΑΖΟΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΒΑΙΘΟΞΥ ΜΕΘΥΛΕΝΟ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟ ΦΩΣΦΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΕΤΥΛΟ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟ ΦΩΣΦΟΡΑΝΙΟ ΔΙΝΕΙ ΤΑ (3'-ΦΑΙΝΥΛΣΠΕΙΡΟ [ΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝΟ-9(Η),5-[1,4,2] -ΔΙΟΞΑΖΟΛΟ]-10-ΥΛΙΔΕΝΟ) ΟΞΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ (3'-ΦΑΙΝΥΛΣΠΕΙΡΟ [ΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝΟ-9(Η), 5-[1,4,2]- ΔΙΟΞΑΖΟΛΟ]-10-ΥΛΙΔΕΝΟ) ΠΡΟΠΑΝ-2- ΟΝΗ, ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ (9- ΥΔΡΟΞΥΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝ-10-ΥΛ) ΟΞΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 1-(9- ΥΔΡΟΞΥΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝ-10-ΥΛ) ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΝΗ, ΟΠΟΥ ΜΕ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΜΕ ΟΞΙΚΟ ΑΝΥΔΡΙΤΗ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ (9-ΑΚΕΤΟΞΥΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝ-10-ΥΛ) ΟΞΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ 1-9 (ΑΚΕΤΟΞΥ ΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝ-10 ΥΛ) ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΝΗ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

OLEFINATION OF 9(10)-PHENANTHRONE-10(9)-SPIRO (4',5'-DEHYDRO-5'- PHENYL) 1',3'4'#D#D#D#C,4'-DIOXAZOLO WITH ETHYL (TRIPHENYL PHOSPHORANYLIDENE) ACETATE AN TRIPHENYL PHOSPHORANYLIDENE) PROPANONE GIVES (3'-PHENYL SPIRO [PHENANTHREN-9(H), 5'-[1,4,2]- DIOXAZOLO]-10-YLIDENE) ETHYL ACETATE AND THE (3'-PHENYL SPIRO [PHENANTHREN-9(H)-5'-[1,4,2]-DIOXAZOLO]-10-YLIDENE) PROPAN 2-ONE IN FURTHER WITH CATALYTIC HYDROGENATION OF THESE GIVES THE (9- HYDROXY PHENANTHREN-10-YL) ETHYL ACETATE AND THE 1-9- HYDROXYPHENAN-THREN-10-YL) PROPAN-2-ONE WHICH WITH THE ACETYLATION GIVES THE (9-ACETATEPHENANTHREN-10-YL) ETHYL ACETATE AND 1-(9-ACETATE PHENANTHREN-10-YL) PROPAN-2-ONE. (SHORTENED)
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/0881
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/0881
ND
0881
Εναλλακτικός τίτλος
PREPARATION AND STUDY O-QUINONEMETHIDES OF 9,10 PHEMANTHRENE QUINONE AND 1,2 ACENATHENONE QUINONE
Συγγραφέας
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία
1988
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ,
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
ΔΙΣΠΕΙΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ; ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ; ΚΥΚΛΟΠΡΟΣΘΗΚΕΣ [4+2], [3+2]; Ο-ΚΙΝΟΝΟΜΕΘΙΔΙΟ; ΣΠΕΙΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ; ΦΑΙΝΑΝΘΡΕΝΟ ΚΙΝΟΝΗ; ΧΡΩΜΑΝΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά