Η αξιοποίηση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: διαμορφώνοντας δράσεις με κέντρο ιστορικά επιστημονικά όργανα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση εισαγωγής της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στηδιδασκαλία των φυσικών επιστημών που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ιστορικών επιστημονικώνοργάνων και ιστορικών πειραμάτων. Συνίσταται σε ένα σύνολο διδακτικών προτάσεων, πουεφαρμόστηκαν στο Μουσείο Φυσικής της Χίου, στο διάστημα 2003-8 και είχαν ως αντικείμενο τηδιδακτική αξιοποίηση συλλογής ιστορικών επιστημονικών οργάνων. Περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολοδραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν ως προέκταση του εφαρμοσμένου προγράμματος με στόχο τηνεμβάθυνση στο περιεχόμενό του.Η διδακτική μας παρέμβαση, επιδιώκοντας την πλήρωση του χάσματος ανάμεσα στην άτυπη και τηντυπική εκπαίδευση,φιλοδοξεί να αρθρώσει λόγο, τόσο στο πεδίο της επικοινωνίας της επιστήμης, όσοστο πεδίο της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Απαντώντας σε ερωτήματα που ο απλός επισκέπτηςθα είχε σχετικά με το «τι είναι τα αντικείμενα αυτά» και «ποια η σημασία τους», προτείνει τη διδασκαλίατης επιστήμης σε ένα ολιστικό πλαίσιο, που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. thesis constitutes a proposal for the utilization of the history and the philosophy ofscience in science teaching which concentrates on the educational use of historical scientific instrumentsand experiments. It reports on the designing, application and evaluation of series of educational activitiescreated for the exploration of the historic School of Chios scientific instrument collection, and testedduring the period 2003-8. It also includes the designing of contextual teaching proposals aiming atexploring further and deeper the scientific content of the above activities after the visit to the museum orindependently of it.Our teaching intervention focuses on bridging the gap between formal and informal scienceeducation. It answers the common visitor questions, “what are these instruments?” and “how importantare they?” through educational scenarios aiming at both teaching and entertaining. It aspires to contributeto contemporary science communication discussions that ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35259
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35259
ND
35259
Εναλλακτικός τίτλος
The utilization of the history and philosophy of science in science teaching: developing educational activities around historical scientific instruments
Συγγραφέας
Πάπαρου, Φλώρα (Πατρώνυμο: Σολομών)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λυμπεροπούλου Αλεξάνδρα
Ψύλλος Ευστάθιος
Σιγάλας Μιχαήλ
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Τζουγκράκη Χρύσα
Ασημακόπουλος Μιχαήλ
Αραμπατζής Θεόδωρος
Σταμπάκη Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορικά επιστημονικά όργανα; Ολιστική προσέγγιση της επιστημονικής διδασκαλίας; Επικοινωνία της επιστήμης; Πειραματικές διαλέξεις; Αέρας, κενό και αντλίες κενού; Ηλεκτροστατικές μηχανές; Μουσείο Φυσικής της Χίου; Ιστορία και φύση της επιστήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxii, 474 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ. + 1 CD Δεδομένων
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)