Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Πολιτικές Επιστήμες
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2022Factors affecting the introduction of innovation in the Greek public sector: studying the operational program "Administrative reform 2007-2013"Αττάλογλου, Ανδρέας Κ.
2022Τα σύνορα ως χώρος αλληλεπίδρασης με το υποκείμενο της αναγκαστικής μετακίνησηςΠολιτάκη, Αλεξάνδρα Δ.
2022Σύγκριση των βασικών οικονομικών μεγεθών και της εξέλιξης των διαρθρωτικών μεταβολών σε Ελληνική και Γερμανική οικονομία για την περίοδο 1995-2009: μια ανάλυση εισροών-εκροώνΜελαχρινός, Παναγιώτης Μ.
2022Αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα και επιλογή προσωπικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: εμπειρική έρευνα για την ελληνική περίπτωσηΔημόπουλος, Ανδρέας Γ. 
2022Οι ελευθερίες στις ανοιχτές θάλασσες κατά το διεθνές δίκαιο: εφαρμογή στον ημίκλειστο Μεσογειακό χώρο από τις οριοθετήσεις των Μεσογειακών κρατώνΖιώγας, Αλέξης Δ.
2022Η μεγάλη επιστροφή; Η προγραμματική εξέλιξη της ελληνικής ριζοσπαστικής Αριστεράς σε συγκριτική προοπτική (1980-2015)Σπυροπούλου, Παρασκευή Κ. 
2022Η μισθολογική πολιτική του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθερότηταςΒασιλάκος, Σωτήριος Κ.
2022Environmental governance: aspects of protected Areas' governance in GreeceΣύρου, Δήμητρα Ε.
2022Κρίση, τραύματα και κίνδυνοι: σύγχρονες δημοκρατικές θεωρίες και στρατηγικές αγωνισμούΔημητρίου, Γεώργιος Δ. 
2022Φυσικές καταστροφές και διαχείριση κρίσεων: στρατηγική, ρυθμιστικό πλαίσιο και πρακτικές διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού: συγκριτική μελέτη Ελλάδας – Ιταλίας στην περίπτωση των υδάτινων καταστροφώνΖαχείλας, Χρήστος Λ.
2022Η ενέργεια ως παράγων ισχύος στη διεθνή πολιτική: η προσέγγιση του Περικλείοντος ρεαλισμούΜπαλάφας, Βασίλειος Α.
2022Normative without power: internal and external EU climate diplomacy towards the IMO and the ICAOΔικαίος, Γεώργιος Δ. 
2022Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση υπό το πρίσμα της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και της αξιοποίησης των νέων πληροφοριακών συστημάτωνΜαυρίδου, Αικατερίνη Γ.
2022Η Εβραϊκή επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη 1900-1950Καρατζόγλου, Ιωάννης Γ. 
2022Πολιτικοί και εκλογικοί ανταγωνισμοί: η περίπτωση των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1974-2018Σωτήρογλου, Μαρίνα Ι.
2022Περιφερειακή ανθεκτικότητα, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτικήΑθανασόπουλος, Δημήτριος Γ.
2022Δημοκρατικός δρόμος προς το σοσιαλισμό και σύγχρονος κοινοβουλευτισμός: επανεκτίμηση και προοπτικές της θεωρίας του Πουλαντζά για το μετασχηματισμό του αστικού κράτουςΣκλάβος, Αναστάσιος Α. 
2022Οι σύγχρονες εξελίξεις των νηολογίων στον τομέα της νηολόγησης των πλοίων και οι προοπτικές δημιουργίας ενός κοινού νηολόγιου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'ΕνωσηςΣαβιολάκης, Παναγιώτης Ι.
2022Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) και η συμβολή της στην προοπτική ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕΦούκας, Ιωάννης Δ.
2022Το Ολυμπιακό Κίνημα στα κομμουνιστικά και μεταψυχροπολεμικά Βαλκάνια: πολιτικές και θεσμικές παράμετροιΒασιλείου, Κωνσταντίνος Α.