Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Μηχανική Υλικών
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2024Integrated architectures of printed electronics with energy-harvesting capabilities in advanced structural compositesΜυταφίδης, Χρήστος Κ. 
2024Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και βελτιστοποίηση ιδιοτήτων μικρο- και νανο- σύνθετων τανυσμένων ινών πολυπροπυλενίουΛεοντιάδης, Κωνσταντίνος Ε. 
2024Έλεγχος και επεμβάσεις δομικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικά τσιμεντοκονιάματα και ευφυή υλικάΣαπίδης, Γεώργιος Μ. 
2024Έλεγχος δομικής ακεραιότητας σε υφιστάμενα και σε ενισχυμένα στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα με “ευφυή” πιεζοηλεκτρικά υλικά: πειραματική διερεύνησηΠαπαδόπουλος, Νικόλαος Α. 
2024Καινοτόμα νανοδομημένα ηλεκτροχρωμικά παράθυρα για έξυπνη διαχείριση του φωτισμού και της θερμότητας του χώρουΜουράτης, Κυριάκος Ν.
2024Ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων για τη μελέτη συνθέτων και θερμοηλεκτρικών υλικών-δομώνΛάμπρου, Ελευθέριος Ε.
2024Ανάπτυξη νανοδομημένων ικριωμάτων για βιοϊατρικές εφαρμογές με βελτιωμένη μηχανική και βιολογική συμπεριφοράΓκομόζα, Παρασκευή Α. 
2023Smart micro- and nano-composites: non destructive evaluation of production and/or response to various loadingsΦωτεινίδης, Γεώργιος Κ. 
2023Development of advanced cementitious systems with enhanced mechanical properties, improved microstructure and chemical resistanceΜαλακόπουλος, Αθανάσιος Α. 
2023Ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνικών πολυστοιχειακών επικαλύψεων με βάση το βόριο σε μεταλλικά υλικάΖαγκλιβέρης, Δημήτριος Ι.
2023Θερμοχημική ανακύκλωση πολυμερών που προέρχονται από απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευώνΧαριτοπούλου, Μαρία-Άννα Χ.
2023Διερεύνηση της ηλεκτροχημικής διάβρωσης και αποκραμάτωσης των αρχαιομεταλλουργικών κραμάτων χαλκού: μελέτες περιπτώσεων, εργαστηριακές δοκιμές διάβρωσης και καθαρισμούΠαπαδοπούλου, Όλγα Γ.
2023Novel architected materials for advanced topology optimization utilizing additive manufacturing technologiesΚλαδοβασιλάκης, Νικόλαος Γ. 
2023Advanced cementitious composites for thermoelectric energy harvestingΒαρέλη, Ιωάννα Γ. 
2023Light localization and diagnostics in micro-structured optical fibersΚόρακας, Νικόλαος Ι.
2023Θειικομπελιτικά και αλιτικά τσιμέντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος: σχηματισμός της φάσης του yeelimiteΚαμίτσου, Μαρία Δ.
2023Ανάπτυξη και επιβεβαίωση θεωρητικών οδηγιών υπολογισμού διάρκειας ζωής στοιχείων ανάρτησης οχημάτωνΓιαννάκης, Ευστράτιος Π. 
2023Simulation and experimental study of atmospheric pressure plasma jets depositing thin films for controlled release of chemical substancesΠασσαράς, Δημήτριος Ν. 
2023Process induced distortions of composite structuresΤραϊφόρος, Νεοκλής Α.
2023Βελτιστοποίηση της μικροδομής, μηχανικών ιδιοτήτων και υψηλής διαμορφωσιμότητας μέσω νανοκατακρήμνισης σε προηγμένους χάλυβες υψηλής αντοχήςΚαλδέλλης, Άγγελος Ι.