Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Μηχανική Υλικών
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2023Smart micro- and nano-composites: non destructive evaluation of production and/or response to various loadingsΦωτεινίδης, Γεώργιος Κ. 
2023Development of advanced cementitious systems with enhanced mechanical properties, improved microstructure and chemical resistanceΜαλακόπουλος, Αθανάσιος Α. 
2023Ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνικών πολυστοιχειακών επικαλύψεων με βάση το βόριο σε μεταλλικά υλικάΖαγκλιβέρης, Δημήτριος Ι.
2023Θερμοχημική ανακύκλωση πολυμερών που προέρχονται από απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευώνΧαριτοπούλου, Μαρία-Άννα Χ.
2023Διερεύνηση της ηλεκτροχημικής διάβρωσης και αποκραμάτωσης των αρχαιομεταλλουργικών κραμάτων χαλκού: μελέτες περιπτώσεων, εργαστηριακές δοκιμές διάβρωσης και καθαρισμούΠαπαδοπούλου, Όλγα Γ. 
2022Διερεύνηση παραμέτρων που διαμορφώνουν την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αυτο-ίασης στα τσιμεντοειδή υλικάΑσπιώτης, Κωνσταντίνος Μ.
2022Modeling and optimization of medium Mn steelsΑριστειδάκης, Ιωάννης Σ.
2022Μορφοποίηση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές κατασκευών τύπου sandwich με πυρήνες νανοσύνθετων ευκάμπτων μεταϋλικών (ιεραρχικές κυψελοειδείς δομές)Μανσούρ, Μισέλ-Τεοντόρ Γ.
2022Μέθοδοι πρόληψης αστοχιών στη τσιμέντωση γεωτρήσεων πετρελαίουΒελισσαρίου, Δημήτριος Α. 
2022Electromagnetic wave propagation in photonic crystals and metamaterialsΜαβίδης, Χαράλαμπος Π.
2022Τροποποίηση του θεωρητικού πλαισίου του πειράματος της νανοεντύπωσης με χρήση θεωρίας βαθμίδωνΚαμπούρης, Αστέριος Κ. 
2022Προσδιορισμός κρίσιμης κατάστασης σε ψαθυρά υλικά με μεθόδους στατιστικής φυσικής, αξιοποιώντας δεδομένα ακουστικών εκπομπώνΛουκίδης, Ανδρόνικος Ν.
2022Rheology and fracture of dynamic polymeric networksΠυρομάλη, Χριστίνα Γ. 
2022Βελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλειών μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών πεπερασμένων στοιχείωνΜπουμπάκης, Απόστολος Ι.
2022Rheology of polymeric networks with double dynamicsΚαρίλο, Κονσίλια Γ.
2022Molecular simulation of nanoparticle-based systems: from their agglomeration in gas phase to the dynamic and mechanical properties of polymer nanocompositesΣκούντζος, Εμμανουήλ-Θεόδωρος Ν. 
2022Θερμομηχανικές ιδιότητες πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών με βάση το γραφένιοΧαρίτος, Ηλίας Γ.
2022Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων υβριδικών υπερδομών χαμηλοδιάστατων υλικώνΚαρούτα, Νίκη Α. 
2022Novel concepts for optimizing the self-healing processes in advanced aerospace composite structuresΚοσαρλή, Μαρία Α. 
2022Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλεκτροχημικών διατάξεων με βάση το γραφένιοΠατεράκης, Γεώργιος Σ.