Έλεγχος και επεμβάσεις δομικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικά τσιμεντοκονιάματα και ευφυή υλικά

Περίληψη

Τα έργα υποδομής αποτελούν σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις ενός έθνους, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Ως εκ τούτου, η επέκταση του χρόνου ζωής των υφιστάμενων κατασκευών και υποδομών, διατηρώντας παράλληλα τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφάλειας τους, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ελέγχου και επεμβάσεων σε δομικά στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα βρίσκεται στην αιχμή του ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος στον κλάδο των μηχανικών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την αξιοποίηση ευφυών πιεζοηλεκτρικών υλικών στον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας δομικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος. Επιπροσθέτως, μελετάται η δυνατότητα εφαρμογής ευφυών πιεζοηλεκτρικών επιθεμάτων για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις δομικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος, όπως είναι τα ινοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα και τα ινοπλισμένα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Civil infrastructures are essential long-term investments of a nation, and the proper operations of these are fundamental for the well-being of society. Therefore, extending the lifetime of existing infrastructure and structures without compromising their safety levels is paramount. Thus, developing innovative inspection and refurbishment methods for reinforced concrete structural elements is at the forefront of research and practical interest. The present doctoral thesis investigates the utilization of smart piezoelectric materials for real-time inspection of reinforced concrete structural elements and monitoring their structural integrity. In addition, the efficacy of smart piezoelectric patches for assessing cement-based mortars and Fiber Reinforced Polymers (FRP), commonly used to refurbish reinforced concrete structural members, and their performance as reinforcement materials was investigated. In this scope, the thesis introduces new innovative methodologies for acquiring and eva ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56003
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56003
ND
56003
Εναλλακτικός τίτλος
Inspection and refurbishment of reinforced concrete structural elements with special cement mortars and smart materials
Συγγραφέας
Σαπίδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Χαλιορής Κωνσταντίνος
Καραγιάννης Χρήστος
Καραμπίνης Αθανάσιος
Ρουσάκης Θεόδωρος
Μπαλάσκας Αναστάσιος
Βουτετάκη Μαρία-Στυλλιανή
Κωνσταντινίδης Δημήτριος
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Έλεγχος δομικής ακεραιότητας; Επισκευή δομικών στοιχείων; Ενίσχυση δομικών στοιχείων; Ωπλισμένο σκυρόδεμα; Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα; Ινοπλισμένο σκυρόδεμα; Ινοπλισμένα πολυμερή; Πιεζοηλεκτρικά υλικά; Ευφυή υλικά; Μέθοδος ηλεκτρομηχανικής εμπέδησης; Μέθοδος ηλεκτρομηχανικής σύνθετης αγωγιμότητας; Μηχανική μάθηση; Ιεραρχική συσταδοποίηση; Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.