Ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων για τη μελέτη συνθέτων και θερμοηλεκτρικών υλικών-δομών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται αρχικά το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο και στην συνέχεια αναπτύσσονται αριθμητικές μέθοδοι - μοντέλα για τον υπολογισμό θερμικών - ηλεκτρικών αγωγιμοτήτων συνθέτων υλικών αφού επιλυθεί το πρόβλημα της διήθησης σε τυχαίο υλικό. Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή του θερμοηλεκτρικού φαινομένου όπου παρουσιάζονται οι απαραίτητες έννοιες για την αξιολόγηση των θερμοηλεκτρικών υλικών και αναλύεται το πρόβλημα σε μικρο κλίμακα και μακροκλίμακα. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται εν περιλήψει το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο σε επίπεδο συνεχούς, παρουσιάζονται οι διαφορικές εξισώσεις που διέπουν το φαινόμενο και στην συνέχεια περιγράφονται οι εξισώσεις σε στα πεπερασμένα στοιχεία. Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες πολύ βασικές έννοιες των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και γίνεται ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και τεχνολογιών αιχμής τόσο για το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο και την μοντελοποίηση θερμοηλεκτρικών ηλεκτρικών συσκευών. Στο τρίτο κεφάλαιο μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the first chapter there is an introduction to the thermoelectric phenomenon where the necessary concepts for the evaluation of thermoelectric materials are presented and the problem is analyzed on a micro and macro scale. In the second chapter, the thermoelectric effect at the continuum level is presented. The differential equations governing the phenomenon are given and then the finite element methodology and relative equations are described. In the following, some very basic concepts of artificial neural networks are presented and the modern literature and state-of-the-art for both the thermoelectric phenomenon and the modeling of thermoelectric electrical devices are reviewed. In the third chapter, one out of a total of four thermoelectric generators is modeled - devices which are based on carbon fibers and have all been manufactured in the Composite and Smart Materials Laboratory (CSML) of the Materials Science Engineering Department (MSED) and are exact copies of them, with ai ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56787
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56787
ND
56787
Εναλλακτικός τίτλος
Development of mathematical and computational models for the study of composite and thermoelectric materials - structures
Συγγραφέας
Λάμπρου, Ελευθέριος (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Γεργίδης Λεωνίδας
Παϊπέτης Αλκιβιάδης
Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος
Φωτιάδης Δημήτριος
Ματίκας Θεόδωρος
Μπάρκουλα Νεκταρία-Μαριάνθη
Καρακασίδης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Θερμοηλεκτρική γεννήτρια; Θεωρία διήθησης; Θερμική αγωγιμότητα; Ηλεκτρική αγωγιμότητα; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Προσομοιώσεις; Monte Carlo προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)